Anne Berit Evang

Anne Berit Evang er prest i Rødtvedt kirke.

Kilde: oslo.kirken.no

Anne Berit Evang er cand. theol. fra Det teologiske fakultet i 2005. Hun var meget aktiv som studentpolitiker i studietiden. Hun satt flere perioder som leder av Teologisk Studentutvalg, og som representant i Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo. Her var hun også leder en periode.

Evang begynte som kapellan i Rødtvedt menighet i 2009, og jobbet før det med trosopplæring i Skøyen menighet.

Fra januar 2012 sitter Evang som de geistliges representant i Oslo Bispedømmeråd.

Publisert 26. nov. 2012 10:29 - Sist endret 17. okt. 2017 06:19