Program for jubileumsdagene

For English version please go here.

Søndag 18. september

11.00: Jubileumsgudstjeneste i Domkirken

Det teologiske fakultet åpner sitt jubileum med en jubileumsgudstjeneste med uroppføring av Te Deum, skrevet av Henrik Ødegaard.

 

13.00: Åpning av jubileumsutstillingen "Dannelse og Modernitet"

Utstillingen viser fakultetets historie og rolle i det Norske samfunnet fra UiOs grunnleggelse i 1811 og frem til i dag. Utstillingen vises i Regjeringskvartalet i Akersgata 59 i Oslo sentrum og vil være åpen til 15. oktober.

Program:

Velkomst ved dekan Trygve Wyller

Hilsener ved:
Ole Petter Ottersen, rektor ved Universitetet i Oslo
Helga Haugland Byfuglien, ledende biskop i Den Norske Kirke
Theodor Jørgensen, professor ved Det Teologiske Fakultet ved 
Københavns Universitet 
Jens-Petter Johnsen, direktør i Kirkerådet

Ofisiell åpning av utstillingen ved statsråd Rigmor Aasrud.

 

19.00: Fest for TFs venner

Middag på Domus Theologica for påmeldte gjester. Underholdning, fest og morro!

NB! Dette er den tidligere annonserte hagefesten. 

Mandag 19. september

09.00 - 11.30: Fagseminar om Schleiermacher

Friedrich Scleiermacher var en tysk teolog som var banebryter i moderne protestantisme. Fagseminaret vil ta for seg Scleiermacher som åpner av nye rom for protestantisk tenkning innen vitenskapen, språk, historie, tolkning, og hvordan slik nytenkning finner vei i dag.
Dette seminaret vil foregå på Engelsk.

Innledninger ved:
professor Carl Reinhold Bråkenhielm, Uppsala Universitet
professor  Wanda Deifelt Luther College, Iowa, USA
professor Wilhelm Gräb, Humboldt-universitetet i Berlin
professor Theodor Jørgensen, Københavns Universitet
professor Inge Lønning, Universitetet i Oslo
professor Christoph Markschies, Humboldt-universitetet i Berlin
professor Halvor Moxnes, Universitetet i Oslo

Samtalen ledes av professor Kjetil Hafstad.

Sted: Auditorium U40, Domus Theologica

 

12.30 - 14.00: Diskusjon om teologiske fakulteters utfordringer i årene som kommer

Åpent møte om teologiske fakulteters framtid i norden.
Denne diskusjonen vil foregå på Engelsk.

Innledning ved Trygve Wyller, dekan ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Korte innlegg ved:
Aila Lauha, dekan ved Teologiska Fakulteten, Helsingfors Universitet
Mikael Stenmark, dekan ved Teologiska Fakulteten, Uppsala Universitet
Troels Nørager, Århus Universitet 

Sted: Auditorium U40, Domus Theologica

 

14.30 - 16.00: Teologisk forskning i dag

Forskere på TF holder korte foredrag hvor de presenterer større forskningsprosjekter ved fakultetet. Ledes av professor Tarald Rasmussen
Disse forelesningene vil holdes delvis på Norsk, delvis på Engelsk.

'Jesus in Cultural Complexity'
ved Halvor Moxnes

'Døden i tidlig protestantisk tradisjon'
ved Tarald Rasmussen og Kristin Bliksrud Aavitsland

'Sanselighet og transcendens. Det hellige og det sublime i et religionsetisk perspektiv'
ved Svein Aage Christoffersen og Leonora Onarheim.

'New Contexts for Old Texts: Unorthodox Texts and Monastic Manuscript Culture in Fourth- and Fifth-Century Egypt'
ved Hugo Lundhaug

Sted: Auditorium U40, Domus Theologica

 

16.30 - 18.30: Countering Religious Extremism in Europe – post 22/7
                       - an open symposium of religious leaders and academics

Hovedinnlegg ved Stormufti Mustafa Ceric av Bosnia-Herzegovina og preses i Den Norske Kirke Helga Haugland Byfuglien.

Responser ved professor Torbjørn Knutsen (NTNU) og professor Oddbjørn Leirvik (TF).

Diskusjon og spørsmål fra salen.

Symposiet ledes av dr. Anne Hege Grung.

Symposiet vil foregå på Engelsk.

Et arrangement i samarbeid mellom Mellomkirkelig råd, Islamsk Råd Norge og Det teologiske fakultet.

 

Tirsdag 20. september 

Religion i sentrum
Fakultetets ofisielle jubileumsmarkering.

Dagen vil i sin helhet foregå på Engelsk.

Sted: Gamle Festsal, Urbygningen i Karl Johansgate

Gamle festsal i Urbygningen (Domus Academica) Foto: Jaro Håland

10.00 - 10.20:
Velkomst ved dekan Trygve Wyller. Åpning ved prorektor Inga Bostad, UiO.

Korte hilsener fra inviterte gjester.

10.20 - 12.00: Global Justice in a multicultural  Context
Hovedforedrag ved Generalserkretær i Kirkenes Verdensråd Dr. Olav Fykse Tveit og stormufti av Bosnia-Herzegovina Dr. Mustafa Ceric. Respons ved professor Ursula King, University of Bristol. Ledes av dekan Trygve Wyller.
 

13.30 - 14.30:
Introduksjon ved Jone Salomonsen av den første årlige Aasta Hansteen-forelesningen forelesningen i kjønn og religion.

'Religious Persecution of Women. Experiences and Feminist Motivation for Changes'
ved Professor Isabel Apawo Phiri fra School of Religion and Theology ved University of KwaZulu-Natal.

14.45 - 16.00:
Rundebordssamtale ledet av prodekan Aud V. Tønnessen: Om religion, kjønn, konflikt og forsoning i en multireligiøs verden.

Innledning ved æresdoktorene ved Det teologiske fakultet:
Theodor Jørgensen, Københavns Universitet
Ursula King, University of Bristol
Adela Yarbro Collins, Yale University
Christoph Markschies, Humboldt-Universität zu Berlin
Wanda Deifelt, Luther College, IA, USA

 

16.30 - 17.00:
Miniforelesninger.

'Interreligious Studies - of Conflicts you're Part of'
ved Oddbjørn Leirvik

'Renegotiating Christian and Pagan'
ved Jone Salomonsen

'The Church in the 4th Century: From Oppressed to Oppressor - Lines of Conflict'
ved Øyvind Norderval

 

Publisert 30. aug. 2011 14:26 - Sist endret 20. sep. 2011 12:20