Studentorganisasjoner

Studentorganisasjonene er organisasjoner tilknyttet fakultetet som drives av og for studentene. Disse vil tilrettelegge for et sosialt og faglig miljø.