Arrangementer

Tidligere

Bilde av plakat på kirkebenk. På plakaten står det: "Reservert for barn som vil tegne og vokse som vil være sammen med dem".
Tid og sted: 8. okt. 2020 09:00, Webinar

Forskningsprosjektet "Sted, rom og praksis: Gudstjenester folk vil ha" har de siste to årene forsket på menigheter som har økt oppslutning om sine gudstjenester. En del av økningen skyldes at menighetene legger til rette for dåp i flere gudstjenester.

Bilde av en samletavle med salmenumrene. 482, 440, 608, 646 og 320 henge på tavlen
Tid og sted: 1. okt. 2020 09:0010:00, Webinar

Forskningsprosjektet "Sted, rom og praksis: Gudstjenester folk vil ha" har de siste to årene forsket på "Gudstjenester folk vil ha". I dette forskningsprosjektet har de undersøkt menigheter som har høy oppslutning om sine gudstjenester.

Image may contain: child, baby, cheek, head, skin.
Tid og sted: 17. okt. 2019 14:1516:00, Domus Theologica, U214

Marketization denotes the historical process whereby a market logic provide a means of thinking about social institutions and individuals. It is a process where economistic thinking has come to permeate spheres traditionally considered non-economic. Has a market logic become a dominating cultural ethos in Church of Sweden and Church of Norway?