Sanselighet og transcendens (avsluttet)

Det hellige og det sublime i et religionsestetisk perspektiv.

Ole Lislerud: Graffiti Wall

Foto: Kristian Mosvold

Om prosjektet

Tema for prosjektet er kunstens religiøse dimensjon i spenningen mellom det sanselige, det hellige og det sublime.

Utgangspunktet for prosjektet er de senere års interesse for forholdet mellom kunst og religion såvel i samfunnet i sin alminnelighet som i mer faglige sammenhenger. Interessen har sammenheng med at religionen er blitt nærværende i samfunnet igjen på en måte som kan tolkes både som "religionens tilbakekomst" og som tegn på en "postsekulær tidsalder". Samtidig har religionens tilbakevending til det offentlige rom også bragt med seg et nytt fokus på religionens visuelle og auditive uttryksformer.

Mål

Gjennom arbeidet med et utvalg kunstverk fra forskjellige historiske epoker og forskjellige kunstformer (billedkunst, arkitektur og musikk) vil prosjektet bidra til den religionsestetiske teoridannelsen.

Bakgrunn

Prosjektet som ble igangsatt i 2007 og et samarbeid mellom Det teologiske fakultet og Det praktisk-teologiske seminar. Prosjektet ledes av professor Svein Aage Christoffersen og rektor ved Det Praktisk-teologiske seminar, Geir Hellemo. Stipendiatene Margunn Sandal og Leonora Onarheim arbeider i prosjektet.

Prosjektet er også knyttet opp mot Danmarks Grundforsknings-fonds Center for Studiet af Kulturarven fra Middelalderens Ritualer ved Københavns Universitet, ved Nils Holger Petersen. Det er etablert en referansegruppe for prosjektet med forskere fra Norge, Danmark, Italia og USA.

Les søknaden til Norges Forskningsråd (pdf)

Samarbeidspartnere

Det er blitt inngått avtale med en internasjonal referansegruppe hvor sentrale fagpersoner innen kunstteori, filosofisk estetikk og teologi er representert:

 • Dag T. Andersson, professor i filosofi, Universitetet i Tromsø
 • Margrete Syrstad Andås, ph.d. stipendiat, Center for Studiet af Kulturarven fra Middelalderens Ritualer, København Universitet
 • Sigurd Bergmann, professor i teologi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
 • Mette B. Bruun, post.doc.- stipendiat, Center for Studiet af Kulturarven fra Middelalderens Ritualer, København Universitet
 • Arnfinn Bø-Rygg, professor i estetikk, Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo
 • Trond Skard Dokka, professor i systematisk teologi, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo
 • Jens Fleischer, lektor, Afd. for Kunsthistorie, Københavns Universitet
 • Hans Jørgen Frederiksen, mag.art., lektor, Afd. for Kunsthistorie, Aarhus Universitet
 • Jan-Olav Henriksen, professor, Det teologiske menighetsfakultet, Oslo
 • Dorthe Jørgensen,professor, ph.d. & dr.phil., Filosofi og Idéhistorie, Aarhus Universitet
 • Gro Lauvland, Arkitektur og designhøgskolen i Oslo
 • Kristin Rygg, førsteamanuensis, Institutt for kunstfag og informasjonsvitenskap, Høgskolen i Hedmark.
 • Ettore Rocca, ricercatore, Facoltà di Architettura, Universita degli Studi Mediterranea de Reggio Calabria
 • Mikkel B. TIn, professor, Høgskolen i Telemark
 • Eric J. Ziolkowski, professor, chair of Religious Studies Department, Lafayette College, USA
 • Kristin Blixrud Aavitsland, Centre for Viking and Mediaval Studies, Universitetet i Oslo

Finansiering

Prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd

Publisert 10. feb. 2010 16:33 - Sist endret 26. feb. 2015 11:01

Kontakt

Sanselighet og transcendens

Det praktisk-teologiske seminar
Blindernveien 9
Postboks 1075 Blindern
0316 OSLO

Tlf. 22850310
Faks. 22 85 03 01
 

 

Publikasjoner Mer ...