Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900

Prosjekt og forskergruppe finansiert av UiO:Norden.

Om prosjektet

Deltakere fra Det teologiske fakultet er professor Dag Thorkildsen, Øyvind Norderval, Aud V. Tønnessen og Hallgeir Elstad.

Offentlighet og ytringsfrihet er forutsetninger for dagens tillitsbaserte åpne nordiske samfunn. Veien dit har gått gjennom kamp, konflikt og gradvise endringer. Prosjektet vil undersøke de historiske forutsetningene for ytringsfrihetens og offentlighetenes fremvekst i Norden etter 1815 i et internasjonalt perspektiv.

Les mer på forskergruppens nettside.

 

 

Publisert 17. des. 2015 12:50 - Sist endret 23. feb. 2021 13:05