English version of this page

New Contexts for Old Texts: Unorthodox Texts and Monastic Manuscript Culture in Fourth- and Fifth-Century Egypt (NEWCONT) (avsluttet)

The Nag Hammadi Codices Photo: Claremont Colleges Digital Library

Hvem produserte og brukte Nag Hammadi-kodeksene og lignende manuskripter? Og hvilken rolle spilte disse kodeksene og deres tekster i de sosiale gruppene hvor de ble produsert og brukt? Dette ERC-finansierte forskningsprosjektet forkaster kategorien 'gnostisisme' og analyserer disse kodeksene og deres tekster i lys av munkebevegelsen i senantikkens Egypt.

Ved å utfordre vante skillelinjer mellom ortodoksi og kjetteri og rekontekstualisere kildematerialet har dette forskningsprosjektet som mål å studere de koptiske tekstene som finnes bevart i Nag Hammadi-kodeksene og tilsvarende kodekser, som Codex Berolinensis 8502 og Codex Tchacos, i lys av kodeksenes produksjons- og brukskontekster i Egypt på 300- og 400-tallet. På denne måten, og ved bruk av et variert utvalg av metoder, tar prosjektet sikte på å øke vår kunnskap om munkebevegelsen, manuskriptkulturen og trosmangfoldet i senantikkens Egypt.

Prosjektet er har en varighet på fem år (2012-2016) og vil arrangere workshops og konferanser.

For mer informasjon, se prosjektets engelskspråklige sider.

 

Publisert 24. apr. 2012 14:53 - Sist endret 23. feb. 2021 13:02