Heterotopic hospitality. Spaces of others (avsluttet)

HEROS (Heterotopic hospitality. Spaces of others) vil åpne for nye perspektiver omkring temaene annerledeshet, gjestfrihet og medborgerskap. Forskere, frivillige organisasjoner, brukere og interessenter vil samarbeide for å skape en internasjonal og tverrfaglig plattform for å diskutere kvalitetene ved det å imøtekomme annerledeshet, og hvilke virkninger dette kan ha for samfunnet forøvrig.

Rosengrenska photo

Foto: USIT ved Magnus Hovland 

 

Mål

 • Å skape meningsfylte møteplasser for diskusjon, analyse og utdyping av utfordringen ved gjestfrihet og gavmildhet i praksiser for marginaliserte mennesker, spesielt papirløse og immigranter i det moderne samfunn
   
 • Ved å skape tverrfaglige diskusjoner mellom humanistiske og sosiale vitenskaper om temaet annerledeshet
   
 • Arrangere seminarer hvor de andres stemmer er tilstede, også ved digital fortelling
   
 • En avsluttende konferanse med internasjonale keynotes for å diskutere hvor langt disse tilnærmingene har kommet i å fortolke temaene annerledeshet og gjestfrihet
   
 • Publisere en bok hvor det rapporteres om dialogen, fortellingen og tolkningen

 

 

Se videoen Slamming Doors fra Rosengrenska her

Last ned mediefil

For mer informasjon se våre engelske nettsider

Publisert 29. mars 2012 13:58 - Sist endret 19. juni 2014 12:48