Protestantisme og protestantisering

Åpen panelsamtale om protestantisme, og protestantisering som samfunnsformende prosess.

Skal man forstå religion og livssyn i Norge, må man ha kunnskap om protestantismen som kulturell og religiøs forutsetning. Den har formet den norske oppfatningen av kristendom, men også vårt syn på andre religioner. Protestantismen har påvirket vår variant av sekularitet og satt dype spor på områder som etikk, synet på arbeid og økonomi, holdninger til fattigdom, velferd, rettferdighet og frihet. 

Tema for møtet er selve begrepet eller fenomenet protestantisme, med utgangspunkt i boka Hva er protestantisme. Innledning ved bokas forfatter, Tarald Rasmussen, fulgt av forberedte kommentarer fra Ingunn Folkestad Breistein, Nils Gilje og Aud Tønnessen. Deretter åpen samtale

 

 

I regi av forskningsprosjektet GOBA – "Good Protestant - Bad Religion?"

Emneord: protestantisme, protestantisering, religion, samfunn
Publisert 15. jan. 2018 15:50 - Sist endret 17. mars 2018 13:42