Panelsamtale: Islamsk universitetsteologi

Flere europeiske universitet og teologiske fakultet har de siste årene opprettet senter, stillinger og program innenfor islamsk teologi. Det teologiske fakultet ved UiO følger denne trenden og tilbyr i dag teologiske islamstudier. På dette møtet spør vi hva som skjer med islamsk teologi når den blir en del av de europeiske universitetene. Hva kan islamsk universitetsteologi bety for akademia, for interesserte studenter, for trossamfunnene og for storsamfunnet? Og hva slags teologistudier har norske muslimer selv behov for?

Innleder: 
Oddbjørn Leirvik, Professor i interreligiøse studier ved Det teologiske fakultet, UiO.

Paneldeltakere:
Safet Bektovic, Førsteamanuensis i teologiske islamstudier ved Det teologiske fakultet, UiO.
Nora S. Eggen, Forfatter, oversetter og filolog, med doktorgrad i arabisk.
Faruk Terzic, Imam i det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina i Oslo.
Hamid Farooq, Imam i Islamic Cultural Center i Oslo.

 

I regi av forskningsprosjektet GOBA – "Good Protestant - Bad Religion?"

Publisert 2. feb. 2018 13:46 - Sist endret 17. mars 2018 13:41