Streng og rettferdig?

Panelsamtale om etikk, migrasjon og kirke.

Foto: Colourbox

I de fleste land i Europa er innvandringspolitikken blitt markant strengere de siste årene, også i Norge. Men denne tilstrammingen skjer ofte uten at det skjer en reell debatt om etikk i det offentlige rom. Det ser ut til at politiske hensyn overstyrer muligheten for å snakke om moral og ansvar. Kan vi gjenvinne en reell diskusjon om etikk og migrasjon? Bør kirkene ha et særlig bidrag?

Innleder:

Trygve Wyller, professor i diakonivitenskap og systematisk teologi ved Det teologiske fakultet, UiO

 

Panelet består av:

Kirsten Ørmen Johnsen, Innvandringspolitisk talsperson i Høyre. Medlem av stortingets kommunal- og forvaltningskomité

Petter Eide, Stortingsrepresentant for SV, og medlem av justiskomiteen. Tidligere generalsekretær i Amnesty Norge

Cathrine Moe Thorleifsson, Forsker ved Senter for ekstremismeforskning, UiO, med faglige interesser for bl.a. migrasjon og nasjonalisme 

Ordstyrer:

Hallgeir Elstad, professor i kirkehistorie ved Det teologiske fakultet, UiO

 

I regi av forskningsprosjektet GOBA – "Good Protestant - Bad Religion?"

Publisert 5. mars 2018 15:37 - Sist endret 17. mars 2018 13:42