Hva snakker vi om når vi snakker om protestantisering?

Workshop for kjernegruppen i GOBA-prosjektet, knyttet til utforskningen av 'protestantisering' som konsept og prosess.

Akershus festning og slottskirke. Foto: flickr

Under denne første, innledende felles workshopen under GOBA-prosjektet møtes de tyngst involverte forskerne for å diskutere ulike sider ved fenomenet og prosessen 'protestantisering', som har en bærende rolle i prosjektets sentrale forskningsspørsmål. Workshopen er ikke åpen for publikum.

 

Tentative titler:

Tarald Rasmussen
”Protestantisme” og “protestantisering”: En historisk-sosiologisk begrepsdrøfting

Aud V. Tønnesen
1800-tallets feministiske religionskritikk mot den protestantiske maskulinitetsreligionen

Oddbjørn Leirvik
Formattering av islam i europeisk kontekst: eit eksempel på protestantisering?

Trygve Wyller
Religionisering og citizenship i protestantiseringens utkant

Vebjørn Horsfjord
Gode protestanter og dårlig religion? Aktuell språkbruk i offentlige debatter

Marius Timman Mjaaland
Formateringen av religionsbegrepet hos Kant og Schleiermacher

Helge Årsheim
Kilden til mer demokrati, økonomisk stabilitet, utvikling og rettslig orden? Noen utdrag fra protestantiseringen av livsverdenen

 

Innleggene under workshopen vil danne utgangspunkt for senere publikasjoner knyttet til protestantisering.

For utfyllende informasjon om GOBA-prosjektet, se prosjektets engelske nettside

 

Emneord: teologi, kirkehistorie, protestantisering, religion og politikk, protestantisme, religion og samfunn
Publisert 3. mars 2015 11:52 - Sist endret 3. mars 2015 11:53