Sivert Angel

Associate Professor - Fagseksjonen
Image of Sivert Angel
Norwegian version of this page
Phone +47-22850332
Username
Visiting address Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 OSLO
Postal address Postboks 1023 Blindern 0315 OSLO

Academic interests

Write a few words here about your academic interests.

Courses taught

 • <Link to programme of study/course>
 • <Link to programme of study/course>
 • ...

Background

Brief presentation of previous work experience and education

Awards

 • <Name and link to prize 1, if any>
 • <Name and link to prize 1, if any>
 • ...

Appointments

 • <Title and (if applicable) link 1>
 • <Title and (if applicable) link 2>
 • ...

Positions held

 • <Name and link to position 1, if any>
 • <Name and link to position 2, if any>
 • ...

Partners

 

Publications

 • Angel, Sivert & Johnsen, Elisabeth Tveito (2019). Preaching and political debate on refugees A “tyranny of goodness”?. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology.  ISSN 0039-338X.  73(1), s 60- 88 . doi: https://doi.org/10.1080/0039338X.2019.1596978
 • Angel, Sivert (2018). Kroppen i skandinavisk forkynnelse om oppstandelsen på 1500-tallet. Svenskt Gudstjänstliv.  ISSN 0280-9133.  93, s 85- 122
 • Angel, Sivert (2017). Talerens troverdighet i prekener for konfirmanter, I: Elisabeth Tveito Johnsen (red.),  Gudstjenester med konfirmanter. En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde.  IKO - Verlag.  ISBN 9788282493185.  Kapittel 5.  s 75 - 118
 • Johnsen, Elisabeth Tveito; Angel, Sivert; Thomassen, Merete; Johannessen, Halvard & Øierud, Gunnfrid Ljones (2017). Feltbesøk i tre menigheter, I: Elisabeth Tveito Johnsen (red.),  Gudstjenester med konfirmanter. En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde.  IKO - Verlag.  ISBN 9788282493185.  Kapittel.  s 25 - 38
 • Angel, Sivert (2015). Preachers as Paul: Learning and Exemplarity in Lutheran Funeral Sermons. A Motif - Perspective on Faith and Works in Face of Death, In Tarald Rasmussen & Jon Øygarden Flæten (ed.),  Preparing for Death, Remembering the Dead.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-55082-3.  Kapittel 8.  s 173 - 198
 • Angel, Sivert (2014). Ordet og prekenen, I: Geir Tryggve Hellemo (red.),  Gudstjeneste på ny.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02307-6.  Kapittel 3.  s 50 - 70
 • Angel, Sivert (2013). Hva kan dagens trosopplæring lære av tidligere tiders lutherske katekismeundervisning?, I: Joar Haga & Knut Alfsvåg (red.),  "Hva betyr det?" Luthers katekisme i trosopplæringen.  IKO forlaget.  ISBN 9788282491082.  Kapittel 2.  s 19 - 30
 • Angel, Sivert (2010). Den tyske likprekenens eksempler endringer i eksemplenes religiøse funksjon på slutten av 1500-tallet. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  9(2), s 5- 17
 • Angel, Sivert (2009). Å møte døden med en preken forholdet mellom levende og døde i lutherske begravelser og likprekener på slutten av 1500-tallet. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  110(1), s 45- 61 . doi: http://www.idunn.no/file/ci/28649987/ntt_2009_01_pdf.pdf

View all works in Cristin

 • Angel, Sivert; Elstad, Hallgeir & Oftestad, Eivor Andersen (ed.) (2019). Were We Ever Protestants? : Essays in Honour of Tarald Rasmussen. Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-059828-5.
 • Angel, Sivert (2014). The Confessionalist Homiletics of Lucas Osiander (1534-1604). A Study of a South-German Lutheran Preacher in the Age of Confessionalization.. Mohr Siebeck.  ISBN 978-3-16-153467-6.  306 s.

View all works in Cristin

 • Lorensen, Marlene Ringgaard; Kaufman, Tone Stangeland; Sundberg, Carina; Angel, Sivert; Christensen, Pia Nordin; Fagermoen, Tron; Johnsen, Elisabeth Tveito; Myrelid, Pernilla & Rystad, Linn Sæbø (2017). Preaching in Times of the European ‘Refugee Crisis’: Scandinavian perspectives. International Journal of Homiletics.  ISSN 2366-7958.  2(1), s 74- 100
 • Angel, Sivert (2016). En kristelig preken over den ærverdige D. Martin Luthers lik og begravelse.
 • Angel, Sivert (2016). Why did Jesus Calm the Storm? Miracles as a Homiletic Resources – A Study of Sermons on Matthew 8:23-27 by Augustin, Luther and Bonhoeffer.
 • Angel, Sivert (2011). The Religious Pedagogic of Lucas Osiander (1534 - 1604).

View all works in Cristin

Published June 19, 2017 11:48 AM - Last modified June 19, 2017 11:49 AM

Projects