Merete Thomassen

Associate Professor - Fagseksjonen
Image of Merete Thomassen
Norwegian version of this page
Phone +47 22850316
Mobile phone +47 92236918 +4792236918 +47 92236918
Username
Visiting address Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 OSLO
Postal address Postboks 1023 Blindern 0315 OSLO

Academic interests

My main scholarly interests are studies of worship, liturgy and rites of passage. I am especially interested in the study of the use of language in services, called prayer language or liturgical language. I study the services from several theoretical perspectives: Systematic theological, philological and linguistical, modernity critical, feminist theological, liturgy historical and ritual theoretical. My doctoral thesis was an analysis of Norwegian liturgies with gender inclusive liturgical language. Lately I have studied contemporary Lutheran prayer language. My ongoing research project is on theological anthropology in contemporary liturgical prayers in different denominations, “Prayers in a New Culture. Theological Anthropology in Contemporary Liturgical Intercessions”.

Courses taught

Background

I was a parish minister and institution chaplain in the Diocese of Oslo from 1995 to 2000. After that, I returned to the Practical Theological Seminar at the University of Oslo as a doctoral student. From 2005 to 2014 I was partly in ecclesiastical positions as a student chaplain, chaplain at the Church of Norway`s Resource Center against Violence and Sexual Abuse and minister in Eastern Romerike Deanery, and partly in teaching positions at the Practical Theological Seminar and Faculty of Theology. My teaching has mainly been in liturgical studies. From 2014 I have been in a full time position as Associate Professor in liturgical studies. In addition to teaching and research, I am concerned with public scholarly conveying.

Awards

 • 2014: Honorary Member of Norwegian Association of Women Theologians

Memberships

Appointments

 • 2013- td: Member of The National Comittee for Worship and Liturgy, Church of Norway
 • 2009- 2013: Vice Chair of The National Comittee for Worship and Liturgy, Church of Norway
 • 2010 -2012: Member of the national Church Council Committee for Social Ethics and Gender Equality
 • 2005- 2009: Chair of The National Church Council Comittee for Gender Equality
Tags: Liturgical Studies, Practical Theology, Ritual studies, Liturgical Langugae, Feminist Theology, Gender Inclusive Language, Gender and Religion, Systematic Theology

Publications

Monographs

 • Doctoral Thesis: Thomassen, Merete: Kjønnsinkluderende liturgisk språk. En analyse av norske gudstjenester under Det økumeniske tiåret 1988-1998. Avhandling innlevert for graden doctor theologiae ved Det teologiske fakultet, UiO 2008
  • English: Gender Inclusive Liturgical Language. An Analysis of Norwegian Services During “The Ecumenical Decade Churches in Solidarity with Women 1988-1998. Thesis for the degree Doctor Theologiae at the Faculty of Theology, University of Oslo 2008
 • Thomassen, Merete & Lomheim, Sylfest (2013). Når dere ber. Om liturgisk språk og utforming av bønner til gudstjenesten. Oslo: Verbum
  • English: When you Pray. On Liturgical Language and the Art of Writing Prayers for the Service.
 • Thomassen, Merete: Gud til hverdags. Oslo: Verbum 2018
  • English: God for every day.

Articles

 • Thomassen, Merete (2017). Frelse fra dommen eller frelse for selvet? : om teologiske endringer i kristent gudstjenestespråk. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.   29(2/2017),
  • English: «Salvation from the Final Jugdement or Salvation for the Self?: on Theological Changes in Christian Liturgical Language” in the journal Arr. Idea Historical Journal.
 • Thomassen, Merete (2017). Konfirmanter som ministranter i gudstjenesten, I: Elisabeth Tveito Johnsen (red.),  Gudstjenester med konfirmanter. En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde.Oslo: IKO
  • English: «Confirmands as Ministrants in the Service» in the publication: «Services with Confirmands. A Practical- Theoretical Depth Study with Theoretical Width”.
 • Thomassen, Merete (2014). Den liturgiske bønnen: Dogmatikk, poesi og erfaring., I: Geir Tryggve Hellemo (red.): Gudstjeneste på ny.  Oslo: Universitetsforlaget.  
  • English: «The Liturgical Prayer: Dogmatics, Poetry and Experiences» in the publication: New Service.”
 • Thomassen, Merete (2012). Construction of Gender, Liturgies and Dichotomies from a Norwegian Perspective., In Anne-Louise Eriksson; Göran Gunner & Niclas Blåder (ed.):  Exploring a heritage : Evangelical Lutheran churches in the north.  Pickwick Publications
 • Thomassen, Merete (2011). Kvinnelige prester, kvinnelige gudsbilder og kampen om vranglæren., I: Bjørg Kjersti Myren & Hanne Beate Stenvaag (red.): Hun våget å gå foran: Ingrid Bjerkås og kvinners prestetjeneste i Norge.  Oslo: Verbum.  
  • English: «Women Priests, Female Images of God and the Fight Against Heresy» in the publication: She Dared to Go in Front. Ingrid Bjerkås and Women`s Ministry in Norway.
 • Thomassen, Merete (2008). «Gudstjenesten som speiling av det individuelle eller kollektive subjekt? Om gjenkjennelseskriteriet i liturgisk reformarbeid». Kirke og kultur.  06/2008
  • English: “The Service as a Mirroring of the Individual or Collective Subject? On the Recognition Criteria in Liturgical Reforms.” in the journal Church and Culture.
 • Thomassen, Merete (2008). Mødres kirkegang i et kjønnsanalytisk og liturgihistorisk perspektiv.. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening.  3-4/2008
  • English: «Mother`s Birth Church Rite in a Gender Analytical and Liturgy Historical Perspective» in the journal St. Sunniva. Journal for Norwegian Women Theologians Association.
 • Thomassen, Merete (2008). Liturgi nedenfra. Om Kirkens ressursenters liturgiske praksis., I: Stig Lægdene (red.),  Praktisk kirkelig årbok 2008: Praktisk-kirkelig teologi nedenfra.  KUN: Kirkelig Utdanningssenter i Nord.  
  • English: Liturgy from Below. On the Liturgical Praxis at The Church` Resource Center against Violence and Sexual Abuse” in the publication Practical Theology from below.
 • Thomassen, Merete (2005). Kjønnsinkluderende språk som kritisk og konstruktivt prosjekt. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening.   3-4/2005
  • English: “Gender Inclusive Language as a Critical and Constructive Project.” in the journal St. Sunniva. Journal for Norwegian Women Theologians Association
 • Thomassen, Merete (2020). @Coronaworship. Material and Digital Liturgies. The Scottish Episcopal Institute Journal (SEI Journal). 4.2, p. 88–98.
 • Thomassen, Merete (2020). <<Der barna er størst, de små kommer først>> Teologisk antropologi i et utvalg salmer i Den norske kirkes trosopplæring. In Strauman, Ragnhild & Krupka, Bernd (Ed.), Sang for livet! Salmene og sangen i Den norske kirkes trosopplæring. IKO-forlaget A/S. ISSN 978-82-8249-419-9. p. 131–166.
 • Thomassen, Merete (2017). Frelse fra dommen eller frelse for selvet? : om teologiske endringer i kristent gudstjenestespråk. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 29(2/2017), p. 91–104. Full text in Research Archive
 • Johnsen, Elisabeth Tveito; Angel, Sivert; Thomassen, Merete; Johannessen, Halvard & Øierud, Gunnfrid Ljones (2017). Feltbesøk i tre menigheter. In Johnsen, Elisabeth Tveito (Eds.), Gudstjenester med konfirmanter. En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde. IKO - Verlag. ISSN 9788282493185. p. 25–38.
 • Thomassen, Merete (2017). Konfirmanter som ministranter i gudstjenesten. In Johnsen, Elisabeth Tveito (Eds.), Gudstjenester med konfirmanter. En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde. IKO - Verlag. ISSN 9788282493185. p. 119–156.
 • Thomassen, Merete (2014). Den liturgiske bønnen: Dogmatikk, poesi og erfaring. In Hellemo, Geir Tryggve (Eds.), Gudstjeneste på ny. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02307-6. p. 32–49.
 • Thomassen, Merete (2012). Construction of Gender, Liturgies and Dichotomies from a Norwegian Perspective. In Eriksson, Anne-Louise; Gunner, Göran & Blåder, Niclas (Ed.), Exploring a heritage : Evangelical Lutheran churches in the north. Pickwick Publications. ISSN 978-1-62032-102-7. p. 191–206.
 • Thomassen, Merete (2011). Kvinnelige prester, kvinnelige gudsbilder og kampen om vranglæren. In Myren, Bjørg Kjersti & Stenvaag, Hanne Beate (Ed.), Hun våget å gå foran: Ingrid Bjerkås og kvinners prestetjeneste i Norge. Verbum. ISSN 9788254311820. p. 284–301.
 • Thomassen, Merete (2008). «Gudstjenesten som speiling av det individuelle eller kollektive subjekt? Om gjenkjennelseskriteriet i liturgisk reformarbeid». Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 112(06/2008), p. 522–533.
 • Thomassen, Merete (2008). Mødres kirkegang i et kjønnsanalytisk og liturgihistorisk perspektiv. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening. ISSN 0808-2901. 16(3-4), p. 91–101.
 • Thomassen, Merete (2005). Kjønnsinkluderende språk som kritisk og konstruktivt prosjekt. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening. ISSN 0808-2901. 13(3-4), p. 202–215.

View all works in Cristin

 • Thomassen, Merete & Lomheim, Sylfest (2013). Når dere ber. Om liturgisk språk og utforming av bønner til gudstjenesten. Verbum Forlag. ISBN 978-82-543-1260-5. 195 p.
 • Engen, Dagrun Astrid Aarø; Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Iversen, Ragnhild; Næss, Even; Therkelsen, Maria & Thomassen, Merete (2011). Inn i livet 7 - religion, livssyn og etikk : ressursbok for læreren. Det Norske Samlaget. ISBN 978-82-521-7798-5. 168 p.
 • Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Engen, Dagrun Astrid Aare; Næss, Even; Iversen, Ragnhild; Thomassen, Merete & Therkelsen, Maria (2011). Inn i livet 4 - religion, livssyn og etikk. Ressursbok for læreren. Det Norske Samlaget. ISBN 9788252177985. 141 p.
 • Engen, Dagrun Astrid Aarø; Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Iversen, Ragnhild; Næss, Even; Therkelsen, Maria & Thomassen, Merete (2011). Inn i livet 7 - religion, livssyn og etikk : elevbok. Det Norske Samlaget. ISBN 978-82-521-7800-5. 192 p.

View all works in Cristin

 • Thomassen, Merete (2020). Digital og materiell nattverdpraksis. Noen systematisk-liturgiske refleksjoner. .
 • Thomassen, Merete (2020). Fravær av nattverd som fasteøvelse. Den norske kirkes argumentasjon under pandemiens første fase.
 • Thomassen, Merete (2020). "Prayers in a New Culture. Theological Anthropology in Contemporary Interecessory Prayers." Presentation of Research Project.
 • Thomassen, Merete (2020). Fornyelse fra fortida. Geir Hellemo som liturgisk teolog. . Nytt norsk kirkeblad: for teologi og praksis. ISSN 1894-2970. 5, p. 29–42.
 • Thomassen, Merete (2020). Når kirken går online. . Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. 3, p. 75–84.
 • Thomassen, Merete (2019). Gudsnavn og avgudsdyrking. Avisa Vårt land.
 • Thomassen, Merete (2019). Liturgisk forordning og frihet i Den norske kirke. Mellom alterboksfundamentalisme og selvspiritualitet. Kritisk forum for praktisk teologi. ISSN 0106-6749. 156(156), p. 27–36.
 • Thomassen, Merete (2019). Mer enn prekeninnledning. Et liturgisk perspektiv pa Ordets del i gudstjenesten. .
 • Thomassen, Merete (2019). Liturgisk perspektiv pa kirkebygget.
 • Thomassen, Merete (2019). Om bonn og bonnesprak.
 • Thomassen, Merete (2019). Om gudtjenesten.
 • Thomassen, Merete (2019). Liturgisk sprak og uforming av bonner til gudstjenesten.
 • Thomassen, Merete (2019). Hverdagsteologi.
 • Thomassen, Merete (2019). Salige er de lite imponerende. Avisa Vårt land.
 • Thomassen, Merete (2019). Slutt å gjøre kirken kul! Til minne om Rachel Held Evans (1981–2019). Avisa Vårt land.
 • Thomassen, Merete (2019). En stilisert rolle. Avisa Vårt land.
 • Thomassen, Merete (2019). Ritualer.
 • Thomassen, Merete (2019). Gud til hverdags.
 • Thomassen, Merete (2019). Gud til hverdags.
 • Thomassen, Merete (2019). Men ble det slik jeg hadde tenkt? Et år i praksis etter seks år med teori.
 • Thomassen, Merete (2019). Bonn og liturgisk sprak.
 • Thomassen, Merete (2019). Bonn og bonnesprak.
 • Thomassen, Merete (2019). Liturgisk enhet og ekteskap. Avisa Vårt land.
 • Thomassen, Merete (2019). Forkynnelse for unge. Inkluderende sprak og praksis.
 • Thomassen, Merete (2019). Gud til hverdags.
 • Thomassen, Merete (2019). Gud til hverdags.
 • Thomassen, Merete (2019). Respons to Gordon Lathrop on his lecturer on Ordo Theology.
 • Thomassen, Merete (2019). Gud til hverdags.
 • Thomassen, Merete (2019). Gud til hverdags.
 • Thomassen, Merete (2019). Gud til hverdags.
 • Thomassen, Merete (2019). Tingenes iboende dynamikk. Avisa Vårt land.
 • Thomassen, Merete (2019). Kristen gutt-syndromet. Avisa Vårt land.
 • Thomassen, Merete (2019). Servietter og skam. Avisa Vårt land.
 • Thomassen, Merete (2019). Jeg lever ikke lenger selv. Avisa Vårt land.
 • Thomassen, Merete (2019). Staver, steiner og hellighet. Avisa Vårt land.
 • Thomassen, Merete (2019). Radikal kjarlighet. Avisa Vårt land.
 • Thomassen, Merete (2017). Svakhetens velsignelse. Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Thomassen, Merete (2017). Hurra for Hen! Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Thomassen, Merete (2017). Middelmådighetens teologi. Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Thomassen, Merete (2017). Makt i de foldede hender. Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Thomassen, Merete (2017). Vis meg ditt analoge ansikt. Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Thomassen, Merete (2017). Salgbare gudstjenester. Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Thomassen, Merete (2017). Kirkens språk. Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Thomassen, Merete (2017). Bror. Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Thomassen, Merete (2017). Små damer i prestekjoler. Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Thomassen, Merete (2017). Kristen-kommunisten. Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Thomassen, Merete (2017). Himmelhåpet. Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Thomassen, Merete (2017). "Livets sønderbrutte deler". Om synd, nåde og frelse i den norske høymessen.
 • Thomassen, Merete (2017). Dåpsteologi og menneskesyn.
 • Lomheim, Sylfest & Thomassen, Merete (2013). Kulturnytt/bokomtale. [Radio]. NRK P2.
 • Thomassen, Merete (2008). Liturgi nedenfra. Om Kirkens ressursenters liturgiske praksis. In Lægdene, Stig (Eds.), Praktisk kirkelig årbok 2008: Praktisk-kirkelig teologi nedenfra. KUN: Kirkelig Utdanningssenter i Nord. ISSN 978-82-997821-0-4. p. 41–56.
 • Thomassen, Merete (2006). Tekstgjennomgåelse: 2. søndag i advent. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. 7, p. 56–59.
 • Thomassen, Merete (2004). Marit Rong: Tale i bilder. En analyse av språket i gudstjenesten. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. 8, p. 49–49.
 • Thomassen, Merete (2003). Ingunn Hagen: Gudstjenesteleken. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. 2, p. 39–40.
 • Thomassen, Merete (2003). Liturgiens uutholdelige kjedsomhet. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. 8, p. 5–9.
 • Thomassen, Merete (2002). Høringsuttalelse fra Det praktisk-teologiske seminar til "Bønnebok for hjem og kirke. Bønneboktillegg til Norsk Salmebok". Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. p. 13–16.
 • Thomassen, Merete (2002). Kjønn, språk og liturgi. -Spor etter feministisk kritikk i Den norske kirkes liturgier.
 • Thomassen, Merete (2002). Hva er inkluderende språk ¿generelt og som religiøst uttrykk?
 • Thomassen, Merete (2002). Lykkelig gift eller ufrivillig enslig? En kommentar til Den norske kirkes tenkning om familiebegrepet.
 • Thomassen, Merete (2001). Tro og erfaring som kvinne.
 • Thomassen, Merete (2001). Gud-språk i et feministisk perspektiv.
 • Thomassen, Merete (2001). Kvinners teologi gjennom 40 år-trekk i nyere norsk teologihistorie.
 • Thomassen, Merete (2001). Noen forestillinger om kropp og kjønn i vestlig kristen tradisjon.
 • Thomassen, Merete (2001). Kjønn og liturgi.
 • Thomassen, Merete (2001). Kjønn og liturgisk språk.
 • Thomassen, Merete (2001). Gud i kjønnspolaritetens tid.
 • Thomassen, Merete (2001). Tekstgjennomgåelse: 8. mars. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. 1, p. 31–34.
 • Thomassen, Merete (2001). Syndebekjennelsen. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. 8, p. 30–31.
 • Thomassen, Merete (2001). Simone Weil: Tyngden og nåden. Nytt norsk kirkeblad. ISSN 0800-1642. 7, p. 43–46.
 • Thomassen, Merete (2000). "Gud vår mor" - et feministisk blindspor? St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening. ISSN 0808-2901. 2, p. 61–62.
 • Thomassen, Merete (2000). Inkluderende språk og konstruksjon av kjønn.
 • Thomassen, Merete (2000). What`s the Use of Telling Hidden Histories? problems and Possibilities.Gender Compimentarity in Inclusive Language.
 • Thomassen, Merete (2000). Tekstgjennomgåelse: Såmannssøndagen. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. 1, p. 33–34.
 • Thomassen, Merete (1996). Tekstgjennomgåelse: 2. søndag etter pinse. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. 1, p. 24–25.
 • Thomassen, Merete (1995). Tekstgjennomgåelse: 17. søndag etter pinse. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. 1, p. 12–14.

View all works in Cristin

Published June 19, 2017 12:29 PM - Last modified Jan. 24, 2020 3:09 PM