Kjetil Hafstad

Professor Emeritus - Faculty of Theology
Image of Kjetil Hafstad
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 Oslo
Postal address Postboks 1023 Blindern 0315 OSLO
Tags: Systematic Theology, Hermeneutics, Contextual Theology, Dogmatics, Ethics

Publications

 • Hafstad, Kjetil (2018). Looking for a miracle: on the point of eschatology, In Sigurd Bergmann (ed.),  Eschatology as imagining the end - Faith between hope and despair.  Routledge.  ISBN 978-1-138-48136-7.  6.  s 113 - 131
 • Hafstad, Kjetil (2017). Det fremmede. Blikk på tiggere, migranter og religiøse spenninger., I: Inger Marie Lid & Trygve Wyller (red.),  Rom og etikk. Fortellinger om ambivalens.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53500-1.  Kapittel 9.
 • Hafstad, Kjetil (2017). Frihet, ansvar og dømmekraft - og media, I:  Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-880-7.  Kapittel.  s 229 - 250
 • Hafstad, Kjetil (2015). Gegenüber revisited: 'Thirding-as-Othering' in Karl Barth'sConcept of Space, In ulrich schmiedel & James matarazzo (ed.),  Dynamics of Difference. Christianity and Alterity: A Festschrift for Werner G. Jeanrond.  T&T Clark.  ISBN 9780567656858.  Part III.  s 209 - 220
 • Hafstad, Kjetil (2013). "Det maatte en overordentlig herold til aa vekke henne" : kvinners stemmerett i Kirke og kulturs spalter. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  118(1), s 27- 44
 • Hafstad, Kjetil (2013). Eberhard Jüngel, In Ståle Johannes Kristiansen & Svein Rise (ed.),  Key theological thinkers: from modern to postmodern.  Ashgate.  ISBN 978-1-4094-3763-5.  15.  s 187 - 197
 • Hafstad, Kjetil (2012). Zweihundert Jahre norwegische akademische Theologie - was bringt uns weiter? Fragen an Geschichte und Gegenwart. Berliner Theologische Zeitschrift.  ISSN 0724-6137.  29(1), s 160- 179
 • Hafstad, Kjetil (2011). Die Bedeutung von Schleiermachers Verständnis der Theologie als positiver Wissenschaft für ihre Stellung zwischen Universität und Kirche, I: Wilhelm Gräb & Notger Slenczka (red.),  Universität-Theologie-Kirche. Deutungsangebote zum Verhältnis von Kultur und Religion im Gespräch mit Schleiermacher.  Evangelische Verlagsanstalt - Wissenschaft.  ISBN 978-3-374-02891-7.  Kap..
 • Hafstad, Kjetil (2011). Framtidsrettet teologi: åpenhet og egenart. 200 år norsk teologi - hva bringer oss framover?. Spørsmål til historien og samtiden. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  112(3-4), s 181- 195
 • Hafstad, Kjetil (2011). Homosexual Partner in a Church Service: A draft of theological Reasoning. Neue Zeitschrift Für Systematische Theologie und Religionsphilosophie.  ISSN 0028-3517.  53(2), s 171- 186 . doi: 10.1515/nzst.2011.011
 • Hafstad, Kjetil (2011). Homosexuelle Partner im kirchlichen Dienst. Ein Entwurf zur theologischen Begründung. Neue Zeitschrift Für Systematische Theologie und Religionsphilosophie.  ISSN 0028-3517.  53(2), s 171- 186 . doi: 10.151.5/NZST.2011.011
 • Hafstad, Kjetil (2010). Forsoning og glemsel. Mot til å bevare, kraft til å slette, I: Else Marie Wiberg Pedersen (red.),  Gudstankens aktualitet.  Forlaget ANIS.  ISBN 978-87-7457-483-5.  kapitel.  s 297 - 313
 • Hafstad, Kjetil (2010). Tro og gjerning – eksistens og identitet, I: M. Lindfelt; P. Slotte & M. Björkgren (red.),  Mot bättre vetande: festskrift till Tage Kurtén på 60-årsdagen.  Åbo Akademis Förlag.  ISBN 978-951-765-526-2.  kapitel.  s 67 - 85
 • Hafstad, Kjetil (2010). 'Untouchable Space' and the Ethical Imperative of Bodily Shields and Shelters: Soft Strategies to Diminish Sexual Violence and AIDS. Journal of Constructive Theology.  ISSN 1025-5648.  16(2), s 64- 78
 • Hafstad, Kjetil (2009). Blind Spots: Obstructions of Mind Against Caring Communities, In Neville Richardson (ed.),  Broken Bodies and Healing Communities, faith-based responses to HIV and AIDS in South African township.  Cluster Publications Pietermaritzburg.  ISBN 9781875053827.  Chapter 7.  s 119 - 133
 • Hafstad, Kjetil (2009). Forsonet med fortiden. Teologer om oppgjør med DDR-tiden. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  110(4), s 193- 215 . doi: http://www.idunn.no/ts/ntt/2009/04 Show summary
 • Hafstad, Kjetil & Hollman, Gunhild Winqvist (2009). Trohet och tillit som teologiska utmaningar, I: Kjetil Hafstad & Johanna Gustafsson Lundberg (red.),  Kärlekens förändrade landskap : teologi om samlevnad.  Verbum Forlag.  ISBN 978-91-526-3267-3.  s 267 - 288
 • Hafstad, Kjetil (2008). Eberhard Jüngel, I: Svein Rise & Ståle Johannes Kristiansen (red.),  Moderne teologi. Tradisjon og nytenkning hos det 20.århudrets teologer.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 9788276345858.  Kapitel.  s 201 - 212 Show summary
 • Hafstad, Kjetil (2008). Karl Barths Einfluss auf Norwegen - historisch under zeitgenössisch, I: Michael Trowitszsch & Martin Leiner (red.),  Karl Barths Theologie als europäisches Ereignis.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 9783525569641.  6.  s 172 - 187
 • Hafstad, Kjetil (2008). Reconsidering the Roads to Reconciliation: Looking Back at "die Wende" with Theologians from the Former DDR, In Sturla Johan Stålsett (ed.),  Religion in a Globalised Age. Transfers and Transformations, Integration and Resistance.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-480-9.  Chapter.  s 117 - 123 Show summary
 • Hafstad, Kjetil (2007). Dansk religiøsitet - en umulig mulighet?. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  112(4), s 347- 360
 • Hafstad, Kjetil (2004). Håb, I: Kirsten Busch Nielsen & Cristina Grenholm (red.),  Det virker alt den Ånd. Nordiske teologiske tolkninger.  Anis.  ISBN 87-7457-349-7.  kapittel.  s 61 - 85
 • Hafstad, Kjetil (2004). Makt i kontekstuelt teologisk perspektiv, I: Cristina Grenholm & Sigurd Bergmann (red.),  Makt i nordisk teologisk tolkning.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 82-519-1948-7.  innledning.  s 11 - 13
 • Hafstad, Kjetil (2004). Makttanker og maktbruk i kirken, I: Cristina Grenholm & Sigurd Bergmann (red.),  Makt i nordisk teologisk tolkning.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 82-519-1948-7.  kapittel.  s 193 - 207
 • Hafstad, Kjetil (2002). Fristelse som kilde til livsmot. Vekselvirkningen mellom straff og kristendom, I:  Straff i det norske samfunnet.  Humanist Forlag, Oslo.  ISBN 82-90425-59-7.  s 235 - 255
 • Hafstad, Kjetil (2001). Ritualer: Vaner og forandringer, gudstjeneste og hverdag, I: Rolv Nøtvig Jacobsen (red.),  Nytt Norsk Kirkeblad.  Det praktisk-teologiske seminar, Oslo.  s 17 - 28
 • Hafstad, Kjetil (2001). Sammenbrudd av relasjoner - forvitret autonomi, I: Sigurd Bergmann (red.),  "Man får inte tvinga någon" Autonomi og relasjonalitet i nordisk teologisk tolkning.  Nye Doxa, Falun.  ISBN 91-578-0345-5.  s 51 - 59
 • Hafstad, Kjetil (2000). Kjetil Hafstad Frihetens Festning - Biter av grunnmuren Debatten om ekteskap og skilsmisse fra slutten av det 19. og til midten av det 20. århundre, I:  Skriftserie.  Det teologiske fakultet, nettsiden.
 • Hafstad, Kjetil (2000). Kroppens rett, I: Theodor Jørgensen; Dagfinn Rian & Ole Gunnar Winsnes (red.),  Kropp og sjel. Festskrift til Olav Hognestad.  Tapir, Trondheim.  ISBN 82-519-1598-8.  s 153 - 160
 • Furre, Berge Ragnar; Christoffersen, Svein Aage; Rasmussen, Tarald; Thorkildsen, Dag; Wyller, Trygve E & Hafstad, Kjetil (1999). Hans Nielsen Hauge - stats- og samfunnsfiende, I: Svein Aage Christoffersen (red.),  Moralskog moderne? Trekk av den kristne moraltradisjonen fra 1814 til idag.  Ad notam. Gyldendal as.  ISBN 82-417-1082-8.  s 80 - 101 Show summary
 • Furre, Berge Ragnar; Christoffersen, Svein Aage; Rasmussen, Tarald; Thorkildsen, Dag; Wyller, Trygve E & Hafstad, Kjetil (1999). Sundagen var annleis. Preikesundagen som ritualog institusjon, I: Svein Aage Christoffersen (red.),  Moralskog moderne? Trekk av den kristne moraltradisjonen fra 1814 til idag.  Ad notam. Gyldendal as.  ISBN 82-417-1082-8.  s 40 - 79 Show summary
 • Hafstad, Kjetil (1999). Fra sedelighet til personlig moral. Debatten om ekteskap og samliv som bidrag til samlivsetikk, I:  Moralsk og moderne? Trekk av den kristne moraltradisjon i Norge fra 1814 til i dag.  adNotam Gyldendal.  ISBN 82-417-1082-8.  s 209 - 232
 • Grande, Per Bjørnar; Lønning, Inge & Hafstad, Kjetil (1998). Stepan Trofimovitsj og den borgerlige besettelse. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (2), s 143- 151 Show summary
 • Hafstad, Kjetil (1998). Homoseksualitet og kristen etikk, I: Sigurd Bergmann & Carl Reinhold Bråkenhielm (red.),  Vardagskulturens teologi i nordisk tolkning.  Bokförlaget Nye Doxa, Nora.  s 100 - 120
 • Hafstad, Kjetil (1998). Kein Hoher Himmel: Peter Huchels "Weihnachtslied", I: Heike Krötke (red.),  "Ein Wort - ein Glanz, ein Flug, ein Feuer..." Theologen interpretieren Gedichte.  Calwer Verlag, Stuttgart.
 • Hafstad, Kjetil (1996). Religiöse Sprache und Referenz. Momente im Gespräch mit Dewi Zephaniah Phillips und Eberhard Jüngel, I: Dietz Lange (red.),  Kirche zwischen Heilsbotschaft und Lebenswirklichkeit.  Peter Lang, Frankfurt am Main.  ISBN 3-631-49864-0.  s 11 - 29
 • Halse, Per; Lønning, Inge & Hafstad, Kjetil (1996). Pietistisk eller frilynt? : folkehøgskulane i spenninga mellom bedehus og ungdomshus. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (nr. 2), s 51- 61

View all works in Cristin

 • Elstad, Hallgeir; Hafstad, Kjetil & Wyller, Trygve E (2011). Dannelse og modernitet. Norsk universitetsteologi i 200 år. Jubileumsutstilling. Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.  42 s.
 • Hafstad, Kjetil (2011). Hundre års protest mot forandring: Kirkelig motstand mot skilsmisse, serieekteskap og kjønnsnøytralt ekteskap. Portal forlag.  ISBN 9788292712399.  18 s.
 • Hafstad, Kjetil (2011). Konflik. Stridbar teologi og konfliktteori. Portal forlag.  ISBN 9788292712535.  20 s.
 • Hafstad, Kjetil & Lundberg, Johanna Gustafsson (red.) (2009). Kärlekens förändrade landskap : teologi om samlevnad. Verbum Forlag.  ISBN 978-91-526-3267-3.  346 s.
 • Hafstad, Kjetil; Christoffersen, Svein Aage; Wyller, Trygve E; Salomonsen, Jone; Underdal, Arild; Jensen, Roger & Clemet, Kristin (2008). Menneskeverd:festskrift til Inge Lønning. Forlaget Press.  ISBN 9788275473002.  447 s.
 • Hafstad, Kjetil (2007). Ouverture til kroppens flukt. Idealers makt og mulighet i utdanning. Abstrakt forlag.  ISBN 9788279352013.  253 s.
 • Hafstad, Kjetil (2000). Frihetens festning - så fast en borg. Forum Achehoug.  ISBN 82-03-29109-0.  244 s.
 • Wyller, Trygve E; Hafstad, Kjetil & Hagemann, Gro (1997). Sedelighet og samliv. Norges forskningsråd.  ISBN 82-12-00894-0.  203 s.

View all works in Cristin

 • Hafstad, Kjetil (2020). Kampen mot det onde. Glimt fra to tusen års teologi og filosofi. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  125(3), s 274- 288
 • Mjaaland, Marius Timmann; Holte, Stine; Jensen, Roger; Wyller, Trygve & Hafstad, Kjetil (2017). Gave og glede, I:  Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-880-7.  Forord.  s 9 - 18
 • Hafstad, Kjetil (2016). Homofile i kirken - Åpent brev til Kirkemøtet. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (1), s 44- 62
 • Hafstad, Kjetil (2016). Intervju med Ebbe Kløvedal Reich i 2004. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  s 134- 146
 • Hafstad, Kjetil (2015). Enighet som konfliktskaper. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  120, s 73- 86
 • Hafstad, Kjetil (2014). De stille i landet. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (4), s 366- 375
 • Hafstad, Kjetil (2014). I filmfestivalens bakgater. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (2), s 186- 205
 • Hafstad, Kjetil (2013). Inge Lønning og Kirke og Kultur. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  118, s 105- 117
 • Hafstad, Kjetil (2011). Review Kristendommens retorik: Den Kristne diktnings Billedformer and Thomas Kingo: Barok, Eneværlde, Kristendom by Erik A. Nielsen. Modern Theology.  ISSN 0266-7177.  (4), s 725- 728
 • Hafstad, Kjetil (2009). Da sølvhammeren traff, eller: Da teologi ble viktig. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  114(3), s 256- 261 Show summary
 • Hafstad, Kjetil (2009). Klokt å ordinere prest i samliv. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  114(1), s 2- 4
 • Hafstad, Kjetil (2007). Dansk religiøsitet - en umulig mulighet?. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  112(4), s 347- 360
 • Hafstad, Kjetil (2007, 01. oktober). Ekteskapet uten teologisk forankring.  Apollon.
 • Hafstad, Kjetil (2007, 26. oktober). Intervju om kjønnsnøytralt ekteskap i Frokost-TV. [TV].  NRK.
 • Hafstad, Kjetil (2007). Kirke og kultur. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  112(1), s 3- 4
 • Hafstad, Kjetil (2007). Kirkeledere og hemmelige agenter i Polen og DDR. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  112(2), s 137- 151
 • Austad, Torleiv; Hafstad, Kjetil; Prestegård, Gunnar & Lindekleiv, Heidi Marie (2006, 09. februar). Vi er syndere : tre teologer svarer på Ingebrigt Steen Jensens forslag til ny syndsbekjennelse.
 • Hafstad, Kjetil (2005). Die Rede von Gott und die Gestaltung des Christusraumes.
 • Christoffersen, Svein Aage; Dokka, Trond Skard; Hafstad, Kjetil & Lønning, Inge Johan (2002). Johan Bernitz Hygen - nekrolog. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 11- 11 Show summary
 • Hafstad, Kjetil (2002). De vanskelige bibelstedene - hva gjør vi med dem? Homofili og samliv.
 • Hafstad, Kjetil (2002). Ekteskap og samliv er i forandring. Hva må kirken gjøre overfor endrede samlivsformer?.
 • Hafstad, Kjetil (2002). Forskningsfrihet og etikk. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  107(5/6), s 453- 457
 • Hafstad, Kjetil (2002). Forskningsfrihet og etikk. Personlig engasjement og vitenskapelig arbeid med utgangspunkt i Henriksen-saken.
 • Hafstad, Kjetil (2001). Chrisopher Bruun som redaktør av Kirke og Kultur, Foredrag ved Vonheim-dagene, Lillehammer.
 • Hafstad, Kjetil (2001). Forsoning i tidligere DDR.
 • Hafstad, Kjetil (2001). Matmarkedet. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  106(4), s 289- 299
 • Hafstad, Kjetil (2000). Innlegg om homofile i kirken ved messen "Kirke 2000" ved seminaret "Å skape rom for resprekt og dialog".
 • Hafstad, Kjetil (2000). Ritualer: vamner og forandringer, gudstjeneste og hverdag. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  105(3), s 227- 248
 • Hafstad, Kjetil (2000). Ritualer: vamner og forandringer, gudstjeneste og hverdag. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  105(3), s 227- 248
 • Hafstad, Kjetil (1999). Alle veier. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  104(1), s 3- 6
 • Hafstad, Kjetil (1999). Straff og forsoning. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  95(3), s 195- 203
 • Hafstad, Kjetil (1998). 150 år praktisk teologi. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  103(3), s 193- 196
 • Hafstad, Kjetil (1998). Kirkelig lederskap. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  103(1), s 91- 93
 • Hafstad, Kjetil (1997). Autonomi og heteronomi - uforenelige kilder for moraltenkningen? Zygmunt Bauman i et teologisk perspektiv.
 • Hafstad, Kjetil (1997). Kirkens enhet - uenighet i kirken. Introduksjon til høringsprosessen til Bispemøtet. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  102(4/5), s 293- 296
 • Hafstad, Kjetil & Wyller, Trygve E (red.) (1997). Sedelighet og samliv.

View all works in Cristin

Published Feb. 3, 2010 3:07 PM - Last modified Oct. 29, 2020 3:23 PM

Projects

No ongoing projects