Religion i globaliseringsalderen (avsluttet)

Religion i globaliseringen: forflytninger og transformasjoner, integrasjon og motstand (RIGA) er et større forskningsprogram igangsatt ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, høsten 2001.

Prosjektet ble avsluttet i 2005

Resultater fra prosjektet

Sluttrapport:

Bøker:

Konferanser:

Bakgrunnen for prosjektet

Prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd (NFR), og RIGA er ett av til sammen åtte NFR-støttede globaliseringsprosjekter ved Universitetet. Syv forskere deltar i prosjektet, som vil pågå i tre år.

Prosjektets hovedmål var å få økt kunnskap om hvordan religion generelt og kristendom spesielt påvirker aktuelle, verdensomspennende endringsprosesser (’globalisering’), samt hvordan religiøse fortolkninger og livsformer selv blir endret i denne prosessen.

Perspektiver:

Prosjektkoordinator: førsteamanuensis Sturla J. Stålsett.

Prosjektet ble avsluttet i 2005.
 

 

 

Publisert 10. feb. 2010 16:52 - Sist endret 5. sep. 2014 10:45