Personer med emneord «Matematikk»

Navn Telefon E-post Emneord
Aanderaa, Stål Professor emeritus 228 55889 staal@math.uio.no Matematikk, Logikk
Aksnes, Edvard Stipendiat edvardak@math.uio.no Matematikk, Tropisk geometri, Algebra og algebraisk geometri
Antun, Vegard Postdoktor 91553728 vegarant@math.uio.no Matematikk, Beregningsorientert matematikk
Aslaksen, Helmer Førsteamanuensis +47 22844482 helmer.aslaksen@ils.uio.no Matematikkdidaktikk, Matematikk, Astronomi
Barth, Viktor Balch Stipendiat viktorbb@math.uio.no Matematikk
Bedos, Erik Christopher Professor +47 22854426 bedos@math.uio.no Matematikk, Operatoralgebraer
Benth, Fred Espen Professor +47 22855892 +47 99262384 (mob) fredb@math.uio.no Matematikk, Stokastisk analyse/Finans - forsikring og risiko, Energi
Borge, Inger Christin Førstelektor +47 22855830 ingerbo@math.uio.no Matematikk, Algebra og algebraisk geometri, Matematikkdidaktikk
Brevig, Ole Fredrik Postdoktor obrevig@math.uio.no Matematikk, kompleks analyse, operatorteorier, analytisk tallteori
Brodersen, Hans +47 22855989 broderse@math.uio.no Matematikk, Geometri/Topologi
Bråtelund, Martin Stipendiat 41292632 41292632 (mob) martinbratelund@gmail.com Matematikk, Algebraisk geometri, computer vision
Cazzador, Elisa Stipendiat elisacaz@math.uio.no Matematikk, Algebarisk geometri, Geometri og Topologi
Christiansen, Snorre Harald Professor +47 22857774 snorrec@math.uio.no Matematikk, Partielle differensiallikninger
Christophersen, Jan Arthur Professor +47 22855903 christop@math.uio.no Matematikk, Algebra og algebraisk geometri
Dahl, Geir Instituttleder +47 22855835 geird@math.uio.no Matematikk
Dahl, Kristina Rognlien Førsteamanuensis innsteg +47 -22854183 kristrd@math.uio.no Matematikk, Stokastisk analyse/Finans - forsikring og risiko
Di Nunno, Giulia Professor +47 22855854 giulian@math.uio.no Matematikk, Stokastisk Analyse/Finans Forsikring og Risiko, STORE, STORM, STOCONINF, FINEWSTOCH\; Global South
Di Salvo, Giovanni Domenico Stipendiat giovandd@math.uio.no Matematikk, kompleks analyse, algebra
Ellingsrud, Geir Professor emeritus +47 22855911 +47 91708612 (mob) ellingsr@math.uio.no Matematikk, Algebra og algebraisk geometri
Elzinga, Floris Stipendiat florise@math.uio.no Matematikk, Operatoralgebraer, Kvantegrupper
Enstad, Ulrik Bo Rufus Postdoktor ubenstad@math.uio.no Matematikk, Operatoralgebraer
Framstad, Nils Christian Førsteamanuensis +47 22855151 90163893 n.c.framstad@econ.uio.no Matematikk, Penger kreditt og finans, Ressurser energi og miljø, Samfunnsøkonomi
Giordano, Michele Stipendiat michelgi@math.uio.no Matematikk, matematisk finans, stokastisk analyse
Habbestad, Erik Stipendiat erikhab@math.uio.no Matematikk, Operatoralgebraer
Hansen, Anders Christian Professor II anderch@math.uio.no Operatoralgebraer, Matematikk
Hansen, Nikolai Bjørnestøl Undvp u/gdkj.ped.utd nikolabh@math.uio.no Matematikk, Geometri og Topologi
Haugen, Linda Josefine Aas Stipendiat l.j.a.haugen@psykologi.uio.no Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi, Utviklingspsykologi, Matematikk
Hedenlund, Alice Petronella aliceph@math.uio.no Matematikk, topologi
Helsø, Martin martibhe@math.uio.no Matematikk, Algebra og algebraisk geometri, LaTeX
Hole, Arne Førsteamanuensis +47 22855048 arne.hole@ils.uio.no Matematikk, Matematikkdidaktikk, TIMSS
Jahren, Bjørn Professor emeritus +47 22855908 bjoernj@math.uio.no Matematikk, Geometri/Topologi
Karlsen, Kenneth Hvistendahl Professor +47 22855948 kennethk@math.uio.no Matematikk, Partielle differensiallikninger
Karlsson, Cecilia Postdoktor cecikarl@math.uio.no Matematikk, Geometri/Topologi
Kersting, Magdalena Postdoktor magdalena.kersting@ils.uio.no Fysikk, Matematikk, Fysikkdidaktikk, Teknologibasert læring
Köhn-Luque, Alvaro Forsker +47 22851234 alvaro.kohn-luque@medisin.uio.no Matematikk, Vaskulær morfogenese, Beregningsbiologi, Kvantitativ biologi, Kreft, Multiskala-modeller, Matematisk onkologi, Matematisk biologi, Biostatistikk
Lai, Xiaoran Postdoktor +47 22851229 xiaoran.lai@medisin.uio.no Matematikk, Matematisk biologi, Matematisk onkologi, Beregningsbiologi, Biostatistikk, Multiskala-modeller, Statistikk
Larsen, Nadia S. Professor +47 228 55489 nadiasl@math.uio.no Matematikk, Operatoralgebraer
Le Texier, Cédric Stipendiat cedricle@math.uio.no Matematikk, Tropisk geometri, Reel geometri, Algebarisk geometri
Lindstrøm, Tom Louis Professor +47 22855896 +47 90165694 (mob) lindstro@math.uio.no Matematikk, Stokastisk analyse/Finans - forsikring og risiko, ikke-standard analyse
Løw, Erik +47 22855904 elow@math.uio.no Matematikk, Flere komplekse variable
Mishra, Siddhartha Førsteamanuensis +47 22856195 siddhartha.mishra@cma.uio.no Matematikk, Partielle differensiallikninger
Murwanashyaka, Juvenal Stipendiat juvenalm@math.uio.no Matematikk, logikk
Neshveyev, Sergiy Professor +47 22855921 sergeyn@math.uio.no Matematikk, Operatoralgebraer
Normann, Dag Professor emeritus +47 22855953 41250205 dnormann@math.uio.no Matematikk, Logikk
Piene, Ragni Professor emeritus +47 22855906 ragnip@math.uio.no Matematikk, Algebra og algebraisk geometri
Ranestad, Kristian Professor +47 22855917 +47 47811785 (mob) ranestad@math.uio.no Matematikk, Algebra og algebraisk geometri
Risebro, Nils Henrik Professor +47 22856027 +47 92437734 (mob) nilshr@math.uio.no Matematikk, Partielle differensiallikninger
Rognes, John Professor +47 22855845 rognes@math.uio.no Matematikk, Geometri/Topologi
Rojas Molina, Rossana Virginia Stipendiat +47 48396498 rossanar@math.uio.no Mekanikk, Matematikk
Schroers, Dennis Stipendiat dennissc@math.uio.no Matematikk, stokastisk analyse
Schwartz, Gaute Stipendiat gautesc@student.matnat.uio.no Matematikk, Operatoralgebraer, entropy, sofic grupper
Shaw, Kristin Førsteamanuensis innsteg +47 -22855940 krisshaw@math.uio.no Matematikk, Algebra og algebraisk geometri
Skauli, Bjørn Stipendiat bjorska@math.uio.no Matematikk, Algebra og algebraisk geometri
Sletsjøe, Arne Bernhard Førsteamanuensis +47 22855902 arnebs@math.uio.no Matematikk, Algebra og algebraisk geometri
Størmer, Erling Professor Emeritus 228 55880 erlings@math.uio.no (mob) Matematikk, Operatoralgebraer
Truong, Tuyen Trung Førsteamanuensis +47 22855932 tuyentt@math.uio.no Matematikk, Flere komplekse variable, Dynamiske Systemer, Algebra og algebraisk geometri, Gradient Descent, Optimization algoritms, Dyp Læring
Winther, Ragnar +47 22855935 rwinther@math.uio.no Matematikk, Partielle differensiallikninger
Wold, Erlend Fornæss Professor +47 22855915 erlendfw@math.uio.no Matematikk, Flere komplekse variable
Yamashita, Makoto Førsteamanuensis +47 22855831 makotoy@math.uio.no Matematikk, Operatoralgebraer, Kvantegrupper, ikke-kommutativ algebra, Belgia
Yurchenko-Tytarenko, Anton Stipendiat antony@math.uio.no Matematikk, stokastisk analyse
Øksendal, Bernt Professor emeritus +47 22855913 oksendal@math.uio.no Matematikk, Stokastisk analyse/Finans - forsikring og risiko
Østvær, Paul Arne Professor +47 22855912 paularne@math.uio.no Matematikk, Geometri/Topologi
Øvrelid, Nils 228 55893 nilsov@math.uio.no Matematikk, Flere komplekse variable