Personer med emneord «Arrangementer»

Navn Telefon E-post Emneord
Ambrosen, Monica Lihus Seniorkonsulent +47-22856214 +47-45200606 (mob) m.l.ambrosen@admin.uio.no Arrangementer, Kreeringer, Profileringsartikler, kursadministrasjon
Andersen, Kristin Røed Førstekonsulent +47-22854322 k.r.andersen@sv.uio.no Informasjon, Arrangementer
Arnøy, Camilla Seniorkonsulent +47-22859748 91347271 (mob) +47 91347271 camilla.arnoy@jus.uio.no Innkjøp, Arrangementer, Studieadministrasjon, HR-portal, Nettredaktør
Aronsen, Elisabeth Seniorkonsulent +47-22851674 +47-92402555 (mob) 92402555 elisabeth.aronsen@nhm.uio.no Administrasjon, Innkjøp, Forskerutdanning, ePhorte, Cristin, Arrangementer, Nettpublisering, Parat
Aukrusttrædet, Marit Seniorkonsulent +47-22859697 +47-97763187 (mob) marit.aukrusttradet@admin.uio.no Brukerstøtte, Teknisk, Arrangementer
Backer, Dag Senioringeniør +47-22857854 +47-97114521 (mob) dag.backer@ub.uio.no Arrangementer, konferanser, arrangementsstøtte, AV‐tjenester, konserter, produksjon, webcast, podcast
Barkley, Berit Johanne H Førstekonsulent +47-22840549 b.j.h.barkley@ncmm.uio.no Disputas, Nettpublisering, Arrangementer, Cristin, Fakturaer, Reise
Barth, Sophie Charlotte Førstekonsulent +47-22844232 s.c.barth@ub.uio.no Bibliotek, Arrangementer, Video, Foto, Kommunikasjon
Berg, Victoria Tømmeraas Førstekonsulent +47-22854485 v.t.berg@imv.uio.no SFF, karriereutvikling, Innkjøper, Faktura, Reiseregning, Reise, Kontrakter, Bilagslønn, Arrangementer, Refusjon, Nettpublisering
Bredal, Ruben Konsulent rubenbre@student.uv.uio.no Arrangementer, Ledelse, Lektorprogrammet, VIST, QUINT, Grafisk design
Brynildsen, Åslaug Rådgiver +47-22845592 +47-98661799 aslaug.brynildsen@ibv.uio.no Kommunikasjon, Nettredaktør, Intern kommunikasjon, Sosiale medier, Arrangementer, Forskningsformidling, Pressekontakt, Foto, video
Dahl, Birgit Hvoslef Rådgiver +47-22845692 +47-99702002 (mob) b.h.dahl@ub.uio.no Bibliotek, Kommunikasjon, Internkommunikasjon, Lederstøtte, Nettpublisering, Arrangementer, Informasjonskompetanse
Erlingsson, Eric Jon Overingeniør +47-22845884 +47-45278869 (mob) e.j.erlingsson@medisin.uio.no Disputas, Arrangementer, AV-tjenester
Frostestad, Guro Avdelingsleder +47-22859457 930 80 171 guro.frostestad@jus.uio.no Forskningsadministrasjon, Ekstern finansiering, Cristin, Arrangementer, ePhorte
Førland, Ragnhild Norheim Førstekonsulent +47-22856983 r.n.forland@ilos.uio.no Administrasjon, Disputas, Arrangementer, Innkjøp, Gjesteforskere, Faktura
Gjerde, Eli Synnøve Rådgiver +4740219735 (mob) e.s.gjerde@medisin.uio.no Kommunikasjon, Forskningsformidling, Internkommunikasjon, Pressekontakt, Arrangementer, Nettpublisering
Halvorsen, Gro Seniorkonsulent +47-22850094 gro.halvorsen@jus.uio.no Daglig drift SERI, Nettpublisering, Forskningsadministrasjon, Arrangementer, Økonomistyring, Administrasjon, Veiledning
Hegerstrøm, Kari Amby Røine Rådgiver +47-22859349 +47-93428689 (mob) k.a.r.hegerstrom@jus.uio.no HMS, Beredskap, Krisehåndtering, Brannvern, Adgangsrettigheter, Eiendomsforvaltning, Eiendomskoordinator, Sikkerhet, Politianmeldelser, Flytting, Arbeidsmiljø, LAMU, Arrangementer, Tillitsvalgt, Fagforening, Parat
Hetland, Trude Kristine Seniorkonsulent +47-22856674 t.k.hetland@admin.uio.no Eiendomstjenester, Servicetorget, Arrangementer
Hirsti, Linn Katrine Hovedbibliotekar +47 41414766 l.k.hirsti@ub.uio.no Kommunikasjon, Arrangementer, Sosiale medier, Grafisk design
Houben, Katerina Rådgiver +47-22850445 +47-48193789 (mob) katerina.houben@media.uio.no Arrangementer, Internkommunikasjon, Rekruttering
Jensen, Kaj Richard Avdelingsleder +47-22859554 +47-91547902 (mob) k.r.jensen@admin.uio.no Rådgivning, Administrativ ledelse, Arrangementer
Kanne-Hansen, Morten Driftsleder +47-97957897 morten.kanne-hansen@admin.uio.no Teknisk, Brukerstøtte, Arrangementer
Kolbjørnsen, Gry Rådgiver +47-22854013 +47-91575622 (mob) gry.kolbjornsen@admin.uio.no Arrangementer, Kreeringer, Profileringsartikler
Kristiansen, Ørnulf Førstekonsulent +47-22859706 +47-46952216 (mob) ornulf.kristiansen@jus.uio.no Basware, Fakturaer, Innkjøp, Arrangementer, Administrasjon
Kristoffersen, Peter Førstekonsulent +47 22856777 peter.kristoffersen@hf.uio.no Studieinformasjon, Vitnemål, Arrangementer, Infosenter, Grafikk, Verneombud, Tillitsvalgt
Kullgreen, Cathrine Førstekonsulent +47-22842001 +4741255879 (mob) cathrine.kullgreen@nchr.uio.no Web publisering, Arrangementer, Konferanser, Menneskerettigheter, Kontaktpunkt
Kvaal, Julie Nybakk Rådgiver +47-22844690 j.n.kvaal@medisin.uio.no Kommunikasjon, Forskningsformidling, Internkommunikasjon, Pressekontakt, Arrangementer
Larsen, Bjørg Rådgiver +47-22858090 +47-95883450 (mob) bjorg.larsen@admin.uio.no Arrangementer, Faglig-pedagogisk dag, 17. mai, doktorkreeringer, UiOs årsfest, Anders Jahres medisinske priser, UiOs menneskerettighetspris, Oslo Life Science, Utdanningskonferansen.
Lazarevic, Miona Førstekonsulent +47-22857162 miona.lazarevic@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Innlån, Arrangementer, Publikumstjenester
Lily, Larissa Rådgiver +47-22857624 larissa.lily@ils.uio.no Nettredaktør, Forskningsstøtte, Pressekontakt, Arrangementer, Samfunnseffekt, Kommunikasjon, Forskningsformidling, Nordisk senter for fremragende forskning, QUINT
Lørdahl, Anita Pedersen Seniorkonsulent +47-22844069 a.p.lordahl@ub.uio.no Bibliotek, Nettredaktør, Nettpublisering, Sosiale medier, Kommunikasjon, Arrangementer, Kurs
Michelsen Ekroll, Eva Rådgiver, i permisjon +47 97538447 Kommunikasjon, Sosiale medier, Arrangementer, Rekruttering
Neuhaus, Elisabeth Maria Seniorkonsulent +47-22844237 +4798635585 (mob) e.m.neuhaus@iln.uio.no Forskningsadministrasjon, Kommunikasjon, Sosiale medier, Arrangementer, Sentre for fremragende forskning (SFF), Årsrapport, Internkommunikasjon
Nyland, Torunn Seniorrådgiver +47 228 44855 +47 40552150 (mob) torunn.nyland@hf.uio.no Studieadministrasjon, Arbeidslivsrelevans, Samfunnskontakt, Vitenskapsbutikken, Alumnus, Arrangementer, Kompetansesamtale
Olafsen, Thomas Seniorrådgiver +47-22850132 +47 92 22 31 21 thomas.olafsen@medisin.uio.no Kommunikasjon, Arrangementer, Nettpublisering, Forskningsformidling, Prosjektledelse, Sosiale medier, Pressekontakt
Pedersen, Mona Rådgiver +47-95049099 +47-95049099 (mob) mona.pedersen@admin.uio.no Eiendomstjenester, Servicetorget, Arrangementer
Reang, Inger-Lise Avdelingsleder +47-22840851 +47 92620002 liserea@ifi.uio.no Administration Manager, SIRIUS SFI, Etter- og videreutdanning, Arrangementer, Cristin
Seim, Runhild Rådgiver +47-22844210 95936942 runhild.seim@ub.uio.no Bibliotek, Formidling, Arrangementer, Kommunikasjon, Sosiale medier
Shields, Ingrid Seniorrådgiver +47-22858631 +47-45854857 (mob) ingrid.shields@admin.uio.no Samfunnskontakt, Kommunikasjon, Arrangementer, Innovasjon
Skjelvik, Birgit Avdelingsingeniør +47-22859013 +47-93667822 (mob) +47 93 66 78 22 birgits@medisin.uio.no Arrangementer, Disputas
Solberg, Tarjei Økonomikonsulent 228 58551/ 228 41923(torsdager) tarjei.solberg@iakh.uio.no Økonomi, Bilag, Fakturaer, Regnskap, Arrangementer, Innkjøp
Storbæk, Kristin Seniorrådgiver +47-22854030 +47-47652534 (mob) kristin.storbak@admin.uio.no Markedsføring, Arrangementer, Kommunikasjon, Samfunnskontakt
Tandberg, Gabrielle Seniorkonsulent +47-22859801 +47-95845028 (mob) gabrielle.tandberg@admin.uio.no Teknisk, Brukerstøtte, Arrangementer
Tosterud, Lina Førstekonsulent +47-22844439 lina.tosterud@ifikk.uio.no Arrangementer, Forskningsadministrasjon, ConceptLab, The Centre for the Study of Mind in Nature (CSMN), Innkjøper
Valberg, Anna Helene Rådgiver +47-22855715 +4797182523 (mob) 97 18 25 23 a.h.valberg@mn.uio.no karriereintervju, Rekruttering, Arrangementer, Studentrekruttering, Nettpublisering, Sosiale medier, Kommunikasjon, skolebesøk
Valseth, Rosa Elizabeth Førstekonsulent +47-22840701 r.e.valseth@iped.uio.no Resepsjon, Rekvisita, Arrangementer
Weaver, Kristin Seniorkonsulent +47-22859205 kristin.weaver@medisin.uio.no Administrasjon, Arrangementer, Tilrettelegging, Forskningsstøtte, Forskerstøtte MED
Younes, Sarah Rådgiver +47-22840923 sarah.younes@sv.uio.no Ph.d., Arrangementer
Østbø, Margrethe Førstekonsulent +47-22850222 margrethe.ostbo@jus.uio.no Innkjøp, Nettpublisering, Administrasjon, Forskningsadministrasjon, Arrangementer
Øygarden, Tore Seniorkonsulent +47-22859557 +4791354670 (mob) tore.oygarden@admin.uio.no Teknisk, Administrasjon, Saksbehandling, Arrangementer, Brukerstøtte
Øygarden Eikill, Sverre Rådgiver 980 32 336 s.o.eikill@nhm.uio.no Klimahuset, Kommunikasjon, sosiale medier, Pressekontakt, Arrangementer, nettpublisering