Kristningen av Norge.

Montgomery, Ingun og Dag Thorkildsen (red.) Kristningen av Norge. Rapport fra etterutdanningskurs for lærere 20-21 november 1995 Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo1996. 114 s. ISBN: 82-91397-05-8

De ni foredragene som er samlet i boken gir et bilde av det aktuelle synet på Norges kristning i perspektiv av 1000-års feiringen i 1995. Forskningen strever fremdeles med å forså og forklare hvordan det har seg at den religion som år 995 for første gang med Olav Trygvasons messe på Moster etablerte seg på norsk jord, fremdeles er en åndelig kraft i samfunnet. Bidragsyterne tilhører ulike fagfelt og ser dermed kristningen fra ulike perspektiver.

Publisert 16. mars 2010 14:07 - Sist endret 30. apr. 2019 14:07