Kristendommens retorik

Kristendommens retorik / Erik A. Nielsen

Den kristne diktnings billedformer forsøker å åpne og opptegne de mange linjer som fører fra de bibelske skrifter opp igjennom 2000 års europeisk tradisjon. Den argumenterer for, at den nå så høyaktuelle retorikk ikke kun har røtter i antikkens verden, men også i en annen retorisk tradisjon, som er kristen. Det gjelder særlig fortolkningen av Bibelens mange bilder og deres lange etterliv i europeisk og dansk diktning.

 

 

Publisert 2. nov. 2012 13:07 - Sist endret 30. apr. 2019 14:07