Hans Nilsen Hauge og det moderne Norge

Christoffersen, Svein Aage red Hans Nilsen Hauge og det moderne Norge. Norges forskningsråd, KULT`s skriftserie nr 48, Oslo 1996.49 s. ISBN: 82-12-00650-6

Norge er blitt kristnet to ganger, er det blitt sagt, første gang av Olav den Hellige, andre gang av Hans Nielsen Hauge. Organisasjonen bak jubileumsfeiringen, Kyrkja i Noreg 1000 år arrangerte i samarbeid med forskningsprosjektet Den kristne moraltradisjon i Norge fra 1814 til i dag ved NFR/KULT og Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, et seminar om Hans Nielsen Hauge på Den nationale scene i Bergen 31. mai 1995. Fire av foredragene er utgitt i dette heftet som en markering av haugebevegelsens begynnelse for 200 år siden. Var Hauges opprør kanskje mer dramatisk enn vi kan tenke oss? Har han kanskje hatt større betydning for det norske samfunn enn for Den norske kirke?

Publisert 16. mars 2010 12:21 - Sist endret 30. apr. 2019 14:05