Gud.

Thelle, Notto R. og Nils Jøran Riedl (red) Gud. Bind 4 i skriftserien \"Etterutdanning for prester\". Det teologiske fakultet, Det praktisk-teologiske seminar, etterutdanningskurs 1996, Universitetet i Oslo 1998. 213 s. ISBN: 82-91397-07-4.

Vi lever I en tid da spørsmålet om Gud igjen reises utenfor kirkens og teologienes krets. Det begynner å demre for folk at den som vil tale sant om mennesket også må forsøke å tale sant om Gud. Vi legger til at for å tale sant om Gud, må vi også tale sant om mennesket. Denne boken er et bidrag til samtalen. Boken er en samling foredrag som ble holdt under etterutdanningskurs for prester i1996.

Publisert 16. mars 2010 14:16 - Sist endret 30. apr. 2019 14:05