God and His friends in the Old Testament

Kapelrud, Arvid S. God and His friends in the Old Testament. Universitetsforlaget, Oslo 1979. 202 s. ISBN: 82-00-01890-3

Boken inneholder en rekke artikler som omhandler Det gamle testamente og før-orientale tekster. Mosebøkenes opphav og noen av profetenes budskap diskuteres. Professeor Kapelrud tar også for seg Quamran-tekstene og forholdet mellom religion og magi i Hittit-religion. Boken er en samling artikler fra tidsskrift og festskrift gjennom en tredve års periode.

Publisert 16. mars 2010 12:48 - Sist endret 30. apr. 2019 14:04