Frihetens festning - så fast en borg.

Hafstad, Kjetil Frihetens festning - så fast en borg, Kirke og samliv - hetero og homo Forum Aschehoug, Oslo 2000. 244 s. ISBN: 82-03-29109-0

Denne boken tar forfatteren et tilbakeblikk på samlivs-debatten i kirken og i resten av samfunnet i det århundret vi har bak oss. Hva mente kirkens representanter om samliv, skilsmisse, gjengifte? Og hva sa de politiske organer, lovgiverne? Han ender opp med en inngående drøfting av dagens debatt om homofile i kirken, en debatt som etter hans oppfatning har låst seg. Sentralt for forfatteren star det kristne menneskesynet, som må gi plass for det hele mennesket, også seksualiteten, også homoseksualiteten. Sentralt star også skriftsynet, hvordan det Hellige Ord skal leses i vår tid.

Publisert 16. mars 2010 12:31 - Sist endret 30. apr. 2019 14:02