Etikk og ekklesiologi

Christoffersen, Svein Aage red Etikk og ekklesiologi. Norges forskningsråd, KULT`s skriftserie nr 34, Oslo 1995. 96 s. ISBN: 82-12-00467-8.

Etikk og ekklesiologi inngår i forskningsprosjektet Den kristne moraltradisjon i Norge fra 1814 til i dag som ledes av professor Christoffersen ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. 18 og 19 oktober 1994 ble det holdt et seminar der ønsket var å se nærmere på kirkeforståelsen i den kristne moraltradisjon med henblikk på kirkens rolle som aktør for etikk og moral i samfunnet med fokus på norske samfunnsforhold i dag. Bidragene til konferansen er samlet her.

Publisert 16. mars 2010 11:57 - Sist endret 30. apr. 2019 14:00