Den bortkomne faderen

Hellemo, Geir og Nils Jøran Riedl (red.) Den burtkomne faderen.Kontekstuell teologi mellom problematiske forbilder og ny livserfaring. Etterutdanningskurs 1995. Bind 3 i skriftserien \"Etterutdanning for prester\". Det teologiske fakultet, Det praktisk-teologiske seminar, etterutdanningskurs, Universitetet i Oslo 1996. 198 s. ISBN: 82-91397-03-1

Pris: kr. 100,-

Artikkelsamling om de utfordringer som gudsbildet utsettes for når overleverte kristendomsfortolkninger møter ny livserfaring. Hilde Raastad, Elisabeth L´orange Fürst og Tor Obrestad er noen av de hele seksten bidragsyterne til denne samlingen.

Publisert 16. mars 2010 12:40 - Sist endret 16. mars 2010 12:42