Central Ideas in Amos

Kapelrud, Arvid S. Central Ideas in Amos. Universitetsforlaget, Oslo 1961, 2. opplag.81 s.

Profeten Amos presenteres i boken på en utradisjonell måte, borte er bildet av den enkle hyrden, forfatteren argumenterer for at Amos hadde en sentral posisjon. Kapelrud diskuterer hovedtemaer i skriftet og bruker både tekstanalyse og en omfattende diskusjon av profeten og hans samtid for å kaste lys over sentrale ideer som Gudsbilde, Etikk og Gudstjeneste.

Publisert 16. mars 2010 12:46 - Sist endret 30. apr. 2019 13:58