Bilde, rom og fortelling.

Thorkildsen, Dag og Ingun Montgomery (red) Bilde, rom og fortelling. Rapport fra etterutdanningskurset for lærere 18-19 november 1996. Det teologiske fakultet, Universitetet I Oslo 1998. 147 s. ISBN: 82-91397-06-6

Boken er en samling foredrag som ble holdt under etterutdanningskurs for lærere i 1996. Tekstene har ulike forfattere og hører til innen temaene: arkitektur som formidlere av et budskap med eksempler fra renaissansen og vår egen tid, kunst, som inkluderer skolebarns tegninger, sang og musikk fra Brorsons salmer til hardrock og fortellingen som et eventyr med begynnelse i Det gamle testamente til folkefortellingen og vår tids skolebarns gjengivelse og forståelse/fortolkning.

Publisert 16. mars 2010 14:35 - Sist endret 30. apr. 2019 13:58