Nettbokhandel

Alle bøker i vår nettbokhandel er gratis.

Bøker bestilles ved å sende e-post til: info@teologi.uio.no.

NB! Husk å oppgi leveringsadresse, eller angi om du ønsker å hente boken i TF-infosenter.

 

Personalkonflikt i kirken: en konferanserapport

Gunnar Stålsett og Ole Andreas Kvamme (red.)

 

Barneteologi og kirkens ritualer. Elisabeth Tveito Johnsen (red.)

Bibelske salmer til kirkeåret (2013), skrevet av Henrik Ødegaard.

Thorkildsen, Dag og Ingun Montgomery (red) Bilde, rom og fortelling. Rapport fra etterutdanningskurset for lærere 18-19 november 1996. Det teologiske fakultet, Universitetet I Oslo 1998. 147 s. ISBN: 82-91397-06-6

Kapelrud, Arvid S. Central Ideas in Amos. Universitetsforlaget, Oslo 1961, 2. opplag.81 s.

Den automatiske likestillingen - integrering av likestillingsperspektiver i Den norske kirke etter Det økumeniske tiåret "kvinner i solidaritet med kvinner" (2004). Skrevet av Gry Friis Eriksen.

Hellemo, Geir og Nils Jøran Riedl (red.) Den burtkomne faderen.Kontekstuell teologi mellom problematiske forbilder og ny livserfaring. Etterutdanningskurs 1995. Bind 3 i skriftserien \"Etterutdanning for prester\". Det teologiske fakultet, Det praktisk-teologiske seminar, etterutdanningskurs, Universitetet i Oslo 1996. 198 s. ISBN: 82-91397-03-1

Det rena hjärtat, Johannes Cassianus Artos bokförlag, 2001. 147 sider. ISBN 91 7580 206-6x

- Urval och kommentarer av Gertrude og Thomas Sartory - Översättning, förord och inledning av Ingmar Svanteson OSB och Georg Wallerstein

Det ånder himmelsk over støvet, 2015

Av Geir Hellemo

 

 Barstad, Hans M En bok om det gamle testamente Det teologiske fakultet, Oslo 2003. 350 sider. 2. utg. ISBN 82-91397-10-4

Christoffersen, Svein Aage red Etikk og ekklesiologi. Norges forskningsråd, KULT`s skriftserie nr 34, Oslo 1995. 96 s. ISBN: 82-12-00467-8.

Hafstad, Kjetil Frihetens festning - så fast en borg, Kirke og samliv - hetero og homo Forum Aschehoug, Oslo 2000. 244 s. ISBN: 82-03-29109-0

Kapelrud, Arvid S. God and His friends in the Old Testament. Universitetsforlaget, Oslo 1979. 202 s. ISBN: 82-00-01890-3

Gud og menneske - En kristen troslære (2004). Skrevet av Peter Wilhelm Bøckman.

Thelle, Notto R. og Nils Jøran Riedl (red) Gud. Bind 4 i skriftserien \"Etterutdanning for prester\". Det teologiske fakultet, Det praktisk-teologiske seminar, etterutdanningskurs 1996, Universitetet i Oslo 1998. 213 s. ISBN: 82-91397-07-4.

Christoffersen, Svein Aage red Hans Nilsen Hauge og det moderne Norge. Norges forskningsråd, KULT`s skriftserie nr 48, Oslo 1996.49 s. ISBN: 82-12-00650-6

Kvanvig, Helge S. Historisk Bibel og bibelsk historie Høyskoleforlaget, Kristiansand 1999 352 sider. 1. utg. ISBN 82-7634-204-3

Moxnes, Halvor. Jesus. År 2000 etter Kristus. Universitetsforlaget, Oslo 2000. 299 sider. ISBN 82-00-12949-7

Kirka på vårres sted – konferanserapport fra Rønvik 99 (2000). Stein Conradsen (red.)

Kristendommens retorik / Erik A. Nielsen

Den kristne diktnings billedformer forsøker å åpne og opptegne de mange linjer som fører fra de bibelske skrifter opp igjennom 2000 års europeisk tradisjon. Den argumenterer for, at den nå så høyaktuelle retorikk ikke kun har røtter i antikkens verden, men også i en annen retorisk tradisjon, som er kristen. Det gjelder særlig fortolkningen av Bibelens mange bilder og deres lange etterliv i europeisk og dansk diktning.

 

 

Montgomery, Ingun og Dag Thorkildsen (red.) Kristningen av Norge. Rapport fra etterutdanningskurs for lærere 20-21 november 1995 Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo1996. 114 s. ISBN: 82-91397-05-8

Kyrkje – lære – tru. Tekstar frå etterutdanning (2002). Rolv Nøtvik Jakobsen (red.).

Lederrolle i den lokale kirke – fellesrapport for tre spørreundersøkelser (1998). Skrevet av Harald Askeland, Frank Grimstad og Kjell Y. Riise.