Nettbokhandel - Side 2

Thelle, Notto R. (red.) Livet etter livet. Mennesket og døden. Etterutdanningskurs 1997. Bind 5 i skriftserien \"Etterutdanning for prester\". Det teologiske fakultet, Det praktisk-teologiske seminar, etterutdanningskurs, Universitetet i Oslo 1999. 154 s. ISBN: 82-91397-09-0

LUTHERS REFORMASJON Hovedtekster 1517 - 1520 i utvalg ved Tarald Rasmussen Pax Forlag A/S, Oslo 2004. 310 sider. ISBN 82-530-2672-2

Red.: Svein Aage Christoffersen, Kristin Clemet, Kjetil Hafstad, Roger Jensen, Jone Salomonsen, Arild Underdal & Trygve Wyller.

Utgivelsesår: 2008

Forlag: Forlaget Press

ISBN: 9788275473002

Møte med den andre - tekster av Hans Stifoss Hanssen. Red.: Marit Bunkholt.

(Begrenset antall)

NATURLIG SEX? - Seksualitet og kjønn i den kristne antikken.

Redaktører Halvor Moxnes, Jostein Børtnes og Dag Øistein Endsjø  Gyldendal Norsk Forlag AS, 2002. 236 sider. 1. utg. ISBN 82-05-30776-8

Molland, Einar Norges kirkehistorie i det 19. århundre. Bind 1. Gyldendal Norsk Forlag A/S, Oslo 1979. 382 s. ISBN: 82-05-10919-2

Mowinckel, Sigmund Offersang og sangoffer. Salmediktning i Bibelen. H.Aschehoug & Co., Oslo 1980. 640 s. ISBN: 82-03-10352-0

Bjerkelund, Carl Johan PARAKALÔ Universitetsforlaget, Oslo 1967. 243 sider. 1. utg.

Hellemo, Geir og Nils Jøran Riedl (red.) Prekenen- et kunsthåndverk? Etterutdanningskurs 1993 Bind 1 i skriftserien \"Etterutdanning for prester\". Det teologiske fakultet, Det praktisk-teologiske seminar, etterutdanningskurs, Universitetet i Oslo 1994. 216 s. ISBN: 82-91397-00-7

Rapport fra et skrivebord - Blikk på dokumenter etter Arne Fjellberg. Skrevet av Leif Møller Stray.

Montgomery, Ingun og Dag Thorkildsen (red.) Religion og nasjonalisme. Rapport fra etterutdanningskurs for lærere 14-15 november 1995. Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo 1995. 103 s. ISBN: 82-91397-02-3

Hafstad, Kjetil, Gro Hagemann og Trygve Wyller red Sedelighet og samliv Norges forskningsråd, KULT`s skriftserie nr 81, Oslo 1997. 203 s. ISBN: 82-12-00894-0

Sturla J. Stålsett and Oddbjørn Leirvik (eds.) with Peter Beyer The Power of Faiths in Global Politics Novus forlag 2004

Thomas Kingo. Barok, enevælde, kristendom / Erik A. Nielsen

Thomas Kingo (1634-1703) er vidt berømt - men store deler av hans forfatterskap er nærmest ukjent. Hans talent viser en imponerende spredning over tallrike sjangre: humoristiske og sansesterke ungdomstikt, smukke (og moralsk tvilsomme) kjærlighetsdikt, krigsskildringer, portrettdikt og dødedikt - samt striper av salmer, som tross deres store kvaliteter langt fra alle er kommet med inn in den danske salme (bok)s beskyttende tradisjon.

 

Hellemo, Geir og Riedl, Nils Jøran (red.) Ånden blåser dit den vil. Ånd og spiritualitet som allmennmenneskelig og økumenisk utfordring. Bind 2 i skriftserien \"Etterutdanning for prester\". Det teologiske fakultet, Det praktisk-teologiske seminar, etterutdanningskurs 1994, Universitetet i Oslo 1995. 209 s.