På spor etter kirka: Avslutningsseminar for Trond Skard Dokka 2014

Avslutningsseminar for dr. Trond Skard Dokka. Moderator: Professor Jone Salomonsen