Hva nå med folkekirken? Del 1

Hva skal det bli til med den norske folkekirken? Grunnlovsendringene har endret relasjonen mellom staten og kirken. Men da må kirken stake ut sin egen kurs. Hva må til for at den brede folkekirken, forankret i hverdag, lengsel og håp, føres videre i en ny tid?

Biskop Solveig Fiske, Biskop Tor B. Jørgensen, prest Anne Berit Evang og dekan Trygve Wyller / Foto TF

De første årene etter kirke-stat-forliket i Stortinget hart vært preget av en rekke utredninger og mye papir om modeller og makt. Men den nye kirkens kanskje viktigste utfordring er hvordan den skal bidra til at kristen tro utvikles og næres i en ny situasjon

Publisert 11. nov. 2012 15:54 - Sist endret 26. sep. 2017 13:39