Kunnskap - Side 4

Avslutningsseminar for dr. Trond Skard Dokka. Moderator: Professor Jone Salomonsen

Tid og sted:På spor etter kirka: Avslutningsseminar for Trond Skard Dokka 26. sep. 2014 09:00 - 16:00, Auditorium U40

Avslutningsseminar for dr. Trond Skard Dokka. Moderator: Professor Jone Salomonsen

Tid og sted:På spor etter kirka: Avslutningsseminar for Trond Skard Dokka 26. sep. 2014 09:00 - 16:00, Auditorium U40

Avslutningsseminar for dr. Trond Skard Dokka. Moderator: Professor Jone Salomonsen

Tid og sted:På spor etter kirka: Avslutningsseminar for Trond Skard Dokka 26. sep. 2014 09:00 - 16:00, Auditorium U40

Avslutningsseminar for dr. Trond Skard Dokka. Moderator: Professor Jone Salomonsen

Tid og sted:På spor etter kirka: Avslutningsseminar for Trond Skard Dokka 26. sep. 2014 09:00 - 16:00, Auditorium U40

Avslutningsseminar for dr. Trond Skard Dokka. Moderator: Professor Jone Salomonsen

Tid og sted:På spor etter kirka: Avslutningsseminar for Trond Skard Dokka 26. sep. 2014 09:00 - 16:00, Auditorium U40

6.6.2014 ble det avholdt ett faglig seminar i anledningen, avgangen til professor Halvor Moxnes. Dette er del 2 av seminaret.

6.6.2014 ble det avholdt ett faglig seminar i anledningen, avgangen til professor Halvor Moxnes. Dette er del 1 av seminaret.

Opptak fra forelesning med professor Oddbjørn Leirvik, i TFF1002 - Det flerreligiøse Norge

Onsdag 01. oktober

Andre time

Opptak fra forelesning med professor Oddbjørn Leirvik, i TFF1002 - Det flerreligiøse Norge

Onsdag 01. oktober

Første time

TFEXFAC03-forelesning fra 16. september 2014 ved Vemund Blomkvist, time 3

TFEXFAC03-forelesning fra 16. september 2014 ved Vemund Blomkvist, time 2

TFEXFAC03-forelesning fra 16. september 2014 ved Vemund Blomkvist, time 1

Professor dr. Niels Jørgen Cappelørn, Københavns Universitet, er av Universitetsstyret den 26. november 2013 oppnevnt som ny æresdoktor ved Det teologiske fakultet.

 

 

Margunn Sandal vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:"Overskridande arkitektur. Ei undersøking av det sakrale i nyare kyrkjebygg". 5. september 2014

Margunn Sandal vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:"Overskridande arkitektur. Ei undersøking av det sakrale i nyare kyrkjebygg". 5. september 2014

Den gotiske katedralen som bygd teologi - og kyrkjeideal