Podkast - Side 2

Levi Geir Eidhamar avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Drøft forholdet mellom dagliglivets moralske utfordringer og hypotetiske etiske resonnementer med tanke på mulige implikasjoner for studier av minoritetsungdom og etikk."

Tid og sted:18. nov. 2015 10:15 - 11:00, Domus Theologica, Blindernveien 9, Auditorium U40

Mer informasjon om disputas

Antropolog Anna Fedele fra Center for Research in Anthropology (CRIA) of the Lisbon University Institute (ISCTE-IUL) er årets Aasta Hansteen-foreleser 2015 med tittelen: "Turning Christianity upside down? Mary Magdalene pilgrimages as forms of social and religious critique"

On Wednesday, 22nd april 2015, Helge Årsheim held his trial lecture and defended his dissertation "Lost in Translation? Religion-Making at Four UN Human Rights Committees, 1993-2013" at the Faculty of Theology.

On Wednesday, 22nd april 2015, Helge Årsheim held his trial lecture and defended his dissertation "Lost in Translation? Religion-Making at Four UN Human Rights Committees, 1993-2013" at the Faculty of Theology.