Kunnskap - Side 15

Forelesning i TFF1004 tirsdag 12. mars ved professor Terje Stordalen - time 2.

Forelesning i TFF1004 tirsdag 12. mars ved professor Terje Stordalen - time 1.

Forelesning i TFF1003 fredag 8. mars ved førstelektor Safet Bektovic; "Etiske teorier og begreper i islamsk etikk" - time 1.

Forelesning i TFF1004 onsdag 6. mars 2013 ved førstelektor Vemund Blomkvist - time 2.

Forelesning i TFF1004 onsdag 6. mars 2013 ved førstelektor Vemund Blomkvist - time 1. 

Forelesning i TFF1004 tirsdag 5. mars ved professor Terje Stordalen - time 2.

Forelesning i TFF1004 tirsdag 5. mars ved professor Terje Stordalen - time 1.

Forelesning i TFF1004 tirsdag 26. februar ved professor Terje Stordalen

Forelesning i TFF1004 tirsdag 26. februar ved professor Terje Stordalen

Prøveforelesning over oppgitt emne: "Hvordan kan man utvikle en pluralistisk didaktikk og metodikk i RLE-faget?"

Den 15. februar 2013 forsvarte cand.philol. Tove Nicolaisen sin avhandling for graden ph.d. ved Det teologiske fakultet:"Hindubarn i grunnskolens religion- og livssynsundervisning. Egengjøring, andregjøring og normalitet."

Den 15. februar 2013 forsvarte cand.philol. Tove Nicolaisen sin avhandling for graden ph.d. ved Det teologiske fakultet:"Hindubarn i grunnskolens religion- og livssynsundervisning. Egengjøring, andregjøring og normalitet."

Forelesning i TFF1003 15. februar ved professor Halvor Moxnes: "Etikk i Det nye testamentet" - time 2.

Forelesning i TFF1003 15. februar ved professor Halvor Moxnes: "Etikk i Det nye testamentet" - time 1.

Forelesning i TFF1004 13. februar ved Vemund Blomkvist - time 2.

Forelesning i TFF1004 13. februar ved Vemund Blomkvist - time 1.

Forelesning i TFF1004 12. februar ved professor Terje Stordalen - time 2.

Forelesning i TFF1004 12. februar ved Terje Stordalen - time 1.

Forelesning i TFF1003 8. februar ved professor Trond S. Dokka; "Kristne tolkninger av Jesus".

Forelesning i TFF1003 med Trond S. Dokka 8. februar; "Kristne tolkninger av Jesus".

Forelesning i TFF1003 01. februar med Professor Trond Skard Dokka: "Gudskjærlighet og nestekjærlighet" - time 2.

Forelesning i TFF1003 1. februar med Professor Trond Skard Dokka: "Gudskjærlighet og nestekjærlighet"- time 1.

Forelesning i TFF1004 30. januar med Førstelektor Vemund Blomkvist - time 2.

Forelesning TFF1004 30. januar med Førstelektor Vemund Blomkvist - time 1.