Kunnskap - Side 13

Forelesning i TFEXFAC fredag 30. august ved førstelektor Vemund Blomkvist - del 2.

Forelesning i TFEXFAC fredag 30. august ved førstelektor Vemund Blomkvist - del 1.

Forelesning i TFF1002 ved professor Hallgeir Elstad torsdag 29. august - del 2.

Forelesning i TFF1002 torsdag 29. august ved professor Hallgeir Elstad - del 1.

Forelesning i TFEXFAC onsdag 28. august ved førstelektor Vemund Blomkvist - del 1.

Førsteamanuensis Sa'diyya Shaikh fra Department of Religious Studies, University of Cape Town, South Africa, var årets Aasta Hansteen foreleser i 2013. Tittel på forelesning var: "Feminism and Politics of 'Experience' for the Study of Islam"

Forelesning i TFF1001 tirsdag 27. august ved professor Stig Frøyshov - del 2.

Forelesning i TFF1001 tirsdag 27. august ved professor Stig Frøyshov - del 1.

Forelesning i TFF1001 fredag 23. august ved professor Stig Frøyshov - del 2.

Forelesning i TFF1001 fredag 23. august ved professor Stig Frøyshov - del 1.

Forelesning i TFF1002 torsdag 22. august ved professor Hallgeir Elstad - del 1.

Forelesning i TFF1002 torsdag 22. august ved professor Hallgeir Elstad - del 2.

Forelesning i TFF1002 mandag 19. august ved professor Oddbjørn Leirvik - del 2.

Forelesning i TFF1002 mandag 19. august ved professor Oddbjørn Leirvik - del 1.

Den 31. mai 2013 forsvarte Jon Øygarden Flæten sin avhandling for graden ph.d. ved Det teologiske fakultet: "New Readings of Heinrich Suso’s Horologium sapientiae".

Den 31. mai 2013 forsvarte Jon Øygarden Flæten sin avhandling for graden ph.d. ved Det teologiske fakultet: "New Readings of Heinrich Suso’s Horologium sapientiae".

Prøveforelesning over oppgitt emne: "Receptions of Late Medieval Mysticism in Early Lutheran Spirituality".

Forelesning i TFF1003 fredag 3. mai ved professor Ulla Schmidt; "Religion og bioetikk" - time 2.

Forelesning i TFF1003 fredag 3. mai ved professor Ulla Schmidt; "Religion og bioetikk" - time 1.

Forelesning i TFF1003 fredag 19. april ved Helene Ingjerd; "Religion og krigens etikk" - time 2.

Forelesning i TFF1003 fredag 19. april ved Helene Ingjerd; "Religion og krigens etikk" - time 1.

Forelesning i TFF1003 fredag 26. april ved førstelektor Safet Bektovic; "Teologisk og mystisk etikk i Islam" - time 2.

Forelesning i TFF1003 fredag 26. april ved førstelektor Safet Bektovic; "Teologisk og mystisk etikk i Islam" - time 1.

Forelesning i TFF1004 onsdag 24. april ved førstelektor Vemund Blomkvist - time 2.

Forelesning i TFF1004 onsdag 24. april ved førstelektor Vemund Blomkvist - time 1.