Kunnskap - Side 11

Forelesning i TFF1001 tirsdag 1. oktober ved professor Hallgeir Elstad - del 1.

Forelesning TFF1002 mandag 30. september ved professor Notto Thelle - del 2.

Forelesning i TFF1002 mandag 30. september ved professor Notto Thelle - del 1.

Fredag 20. september besøkte professor John G. Barclay fra Durham University (UK) fakultetet. Han holdt årets Dahl-forelesning, den sjette i rekken; "Pure Grace? Disencumbering Paul to recover his distinctive Jewish theology of gift".

Innlegg ved Svein Aage Christoffersen om samlivutvalget sin rapport.

Forelesning ved Knut Ruyter - "Surrogati - en måte å skape familie på".

Innlegg ved Halvor Nordhaug om samlivutvalget sin rapport.

Innlegg ved Åste Dokka om samlivutvalget sin rapport.

Forelesning ved Katarina Westerlund - "Att leva tilsammans med barn i dag - i ett teologiskt perspektiv".

Forelesning ved Martin Ravndal Hauge - "Seksti dronninger, piker uten tall. Og En. Kjærlighetsforståelsen i Høysangen".

Forelesning i TFEXFAC fredag 27. september ved stipendiat Ole Jakob Løland - del 2.

Forelesning i TFEXFAC fredag 27. september ved stipendiat Ole Jakob Løland - del 1.

Forelesning i TFEXFAC onsdag 25. september ved stipendiat Ole Jakob Løland - del 2.

Forelesning i TFF1002 torsdag 26. september ved professor Oddbjørn Leirvik; "Islam i Noreg" - del 1.

Forelesning i TFF1002 torsdag 26. september ved professor Oddbjørn Leirvik; "Islam i Noreg" - del 2.

Forelesning i TFEXFAC onsdag 25. september ved stipendiat Ole Jakob Løland - del 1.

Forelesning i TFF1002 mandag 23. september ved førsteamanuensis Gunnar Haaland - del 2.

Forelesning i TFF1002 mandag 23. september ved førsteamanuensis Gunnar Haaland - del 1.

Forelesning i TFF1001 fredag 20. september ved professor Stig Frøyshov - del 2.

Forelesning i TFF1001 fredag 20. september ved professor Stig Frøyshov - del 1.

Forelesning i TFEXFAC onsdag 18. september ved stipendiat Ole Jakob Løland - del 2.

Forelesning i TFEXFAC onsdag 18. september ved stipendiat Ole Jakob Løland - del 1.

Forelesning i TFF!002 torsdag 19. september ved Ida Marie Høeg.

Forelesning i TFF1001 tirsdag 17. september ved professor Stig Frøyshov - del 2.

Forelesning i TFF1001 tirsdag 17. september ved professor Stig Frøyshov - del 1.