English version of this page

E-læringskurs i personvern ved TF

E-læringskurset i personvern er utviklet for å sikre god etterlevelse av regelverk for personvern i forskning.

Hvem må ta kurset

Alle vitenskapelig ansatte ved TF må gjennomføre et e-læringskurs i personvern. Nyansatte skal ta kurset innen 3 måneder etter tiltredelse. 

For ph.d.-kandidater er kurset en obligatorisk del av forskningsetikk-kurset i forskeropplæringen.

Kurset legges også inn i studentenes metodekurs som arbeidkrav.

Om kurset

Kurset gir en grunnleggende oversikt over de kravene som stilles både til forskere og til studenter. Det bygger på EUs regelverk om personvern (GDPR), og er bygget opp i fire moduler:

  • Modul 1 tar opp grunnleggende ord og uttrykk
  • Modul 2 gjennomgår grunnleggende prinsipper innenfor personvernretten
  • Modul 3 ser på plikter og ansvar i behandlingen av opplysninger om andre mennesker
  • Modul 4 presenterer personvern-caser fra eget fagmiljø for en mer praktisk tilnærming til fagstoffet

Kurset gjennomføres i Canvas. Det tar 2-3 timer og avsluttes med en personvern-quiz. Resultatet på den avsluttende quizen lagres i Canvas slik at det fremkommer hvorvidt du har bestått eller ikke bestått kurset. Testen kan tas flere ganger.

Hvordan få tilgang?

Deltakere som ikke finnes i Canvas fra før kan meldes inn via Nettskjema. Om du skal ta kurset og ikke finner det i Canvas, ta kontakt med forskningsadministrasjon@teologi.uio.no. 

Hvem får innsyn i hva?

Som deltaker ser du bare ditt eget resultat. Deltakerlisten og samlede resultater er kun synlig for administratorer av kurset. For en administrator vil en samleoversikt vise hvem som har gjennomført kurset (ved å ta den avsluttende testen), og hvor mange poeng de har oppnådd. 

UiO-sider om personvern

Publisert 12. mai 2022 12:38 - Sist endret 22. juli 2022 10:35