På vei til Damaskus

Studieåret 2005/2006 bodde og studerte jeg i Damaskus, Syria. Drevet av en interesse for religionshistorie, religionsdialog og arabisk språk og kultur virket det spennende med et studieopphold i denne delen av Midt-Østen. Dermed tok jeg med meg bøker slik at jeg kunne studere noen kurs fra TF, samtidig som jeg tok språkkurs i arabisk ved et islamsk institutt i Damaskus, Abu Nour.

Torbjørn Askevold studerte i Syria skoleåret 2005/2006

Syria er på flere måter et spennende land for studenter som er interessert i de semittiske religionene, religionshistorie, kirkehistorie og dialog-arbeid. Syria var et viktig sentrum i både tidlig kristendom og tidlig islams historie. Her finnes en drøss av gamle kirkesamfunn, Pre-Kalkedonske kirker, kirker med arameisk/assyrisk liturgier fra 300-tallet, og forskjellige katolske og ortodokse trossamfunn i alle tenkelige varianter. Ekumeniske ortodoks-katolske kloster i ørkenen, kloster hvor kristne og muslimer sammen ofrer lam til Jomfru Maria for fruktbarhet og landsbyer som snakker arameisk, Jesu språk. Damaskus er også den første hovedstaden i den islamske verden, i Omayyade-dynastiet. Syria har også sterke sufistiske tradisjoner representert ved Naqshabandi og Shadhihili-ordnene. I nyere tid har Syria markert seg som et land preget av et relativt fredelig forhold mellom de forskjellige religiøse gruppene. Dette henger mye sammen med den politiske situasjonen, men er likevel et godt og levende eksempel på sameksistens.

Under mitt opphold i Syria studerte jeg tre fag ved TF og språk ved et lokalt institutt. Fagene fra TF fulgte jeg gjennom innlvering av arbeidskrav og eksamen i Classfronter. Språkkurset ble desverre avbrutt av forskjellige årsaker, men det var uansett en fin måte å bli kjent med andre studenter fra andre steder i verden og få innblikk i et lokalt studiested. Hvis man er interessert i å studere arabisk fulltid kan man følge kurs på universitetet i Damaskus eller ved private institutt. Jeg brukte et lokalt studieformidlingsfirma til å hjelpe meg med oppholdstilatelse, leilighetssøk og registrering ved språkkurs. Dette kan være en nyttig hvis noen ønsker å studere i et land uten eksisterende utvekslingsavtaler.

Ellers er Syria et spennende sted for å møte andre studenter fra hele verden som er opptatt av Midt-Østens kulturer, religioner og den politiske situasjonen. Hele regionen byr på utallige historiske skatter som er verdt å besøke og syriske venner viser en varme og gjestfrihet som kan tine den mest forfrosne nordmann.
 

Publisert 3. mars 2010 19:33 - Sist endret 3. mars 2010 19:34