Studiestart og fadderuke på TF høsten 2020

Velkommen til studiestart! Studiestartuken arrangeres fra 10. til 14. august 2020.

Studiestart er den viktigste arenaen for å knytte bånd til medstudenter og fagmiljøet man skal bli del av. Denne uken legges grunnlaget for ditt studiemiljø.

Fra 10. - 14. august vil alle studenter bli tildelt en faddergruppe, og det vil være daglige arrangementer som for de aller fleste studenter gjennomføres fysisk, men med enkelte forhåndsregler. Deltakelse i studiestartsuken er obligatorisk for alle nye studenter ved vårt fakultet, men studenter som tilhører risikogrupper kan søke om å gjennomføre studiestartsuken digitalt (se eget informasjonspunkt lenger ned på siden).

På denne siden kan dere finne en oversikt over din studiestartsuke, og lenker til både programsidene og arrangementene i oppstartsuken. Dere kan også finne kontaktpersoner dersom dere har spørsmål om studiestart eller studiene i høst.

Finn ditt program for studiestart

Granseminar høsten 2020

Hver høst siden begynnelsen av 1990-tallet har vi tatt med førsteårsstudenter på et tredagers intensivseminar til Granavolden gjæstegiveri. Denne turen har vært en arena for både å knytte vennskap som har vart ut studietiden, faglig fellesskap mellom studenter og ansatte, og til å gi en dypere fagforståelse tidlig i utdanningen.

Denne høsten vil vi av smittevernshensyn gjennomføre seminaret i to runder. Førsteårsstudenter på religion og samfunn (bachelor) og årsenheten i kristendom og islam vil ha seminar 11.-13. september. Profesjonsstudentene og årsenheten i teologi vil ha seminar 7.-9. oktober. Programmet for de to granseminarene vil publiseres nærmere studiestart.

Kontaktpersoner ved spørsmål

Dersom du har spørsmål om studiene eller studiestart ber vi deg i første hånd kontakte oss på e-post. Vi vil da forsøke å hjelpe deg så langt det er mulig, eller be en av våre ansatte om å ta kontakt med deg.

Tilrettelegging av studestart av helsemessige årsaker - Digital studiestartsuke

Studiestartsuken kan gjennomføres digitalt dersom du trenger tilrettelegging pga å være i risikogruppe for covid-19 eller andre helsemessige årsaker. Vi tilbyr et eget opplegg med digital informasjon, faddergruppe og fadder.

For å få plass på digital studiestart må du sende søknad til info@teologi.uio.no senest torsdag 6. august. I tillegg må du sende legeattest pr ordinært post til adressen: Det teologiske fakultet, postboks 1023 Blindern, 0315 Oslo. Det er viktig at du også i e-posten skriver om du har tilretteleggingsbehov ved ordinær undervisning. Se nedenfor om informasjon digital studiestartsuke.

Registrering av fravær i studiestartsuken

På våre studieprogram er det obligatorisk oppmøte i studiestartsuken. Dersom du ikke møter frem til disse fem dagene, mister du studieplassen, med mindre du har gyldig grunn til fravær. Det er derfor viktig at du registrerer fravær og fraværsgrunn på et nettskjemaet Registrering av fravær i studiestartsuken på TF 10. - 14. august 2020.

Viktige frister for deg som skal begynne å studere

I sammenheng med studiestart er det viktig at du overholder følgende frister for ikke å miste studieretten:

24. juli: Takke ja til tilbud om studieplass gjennom Samordna opptak

Innen 10. august: Lage passord

Du får brukernavn på SMS i månedskiftet juli/august. Hvis du ikke har mottatt SMS innen mandag 10. august, ta kontakt med TF-info.

10. - 14. august: Oppmøte i studiestartsuken

13. august: Gjennomføre semesterregistrering og oppmelding til emner

1. september: Betale semesteravgift

Ting du må gjøre før du kommer til oss 10. august

Av smittevernshensyn samtlige studenter som skal komme til universitetet gjennomføre og bestå et smittevernskurs.

Lenke til smittevernskurset vil dere finne på denne siden nærmere studiestart.