Studiestart og fadderuke på TF høsten 2020

Bildet kan inneholde: mennesker i naturen, mennesker, ansiktsuttrykk, produkt, smil.

Velkommen til studiestart! 

Studiestartuken arrangeres fra 10. til 14. august

Studiestart er den viktigste arenaen for å knytte bånd til medstudenter og fagmiljøet man skal bli del av. Denne uken legges grunnlaget for ditt studiemiljø.

Fra 10. - 14. august vil alle studenter bli tildelt en faddergruppe, og det vil være daglige arrangementer som for de aller fleste studenter gjennomføres fysisk, men med enkelte forhåndsregler. Deltakelse i studiestartsuken er obligatorisk for alle nye studenter ved vårt fakultet, men studenter som tilhører risikogrupper kan søke om å gjennomføre studiestartsuken digitalt (se eget informasjonspunkt lenger ned på siden).

På denne siden finner du en oversikt over din studiestartsuke, og lenker til både programsidene og arrangementene i oppstartsuken. Dere kan også finne kontaktpersoner dersom dere har spørsmål om studiestart eller studiene i høst.

Smittevernskurs

Av smittevernshensyn  samtlige studenter som skal komme til universitetet gjennomføre et smittevernskurs. Du kan ta kurset i starten av august, etter å ha fått brukernavn og laget passord.

Hold deg også oppdatert om universitetets informasjon om koronasituasjonen.

Hva må gjøres før studiestartsuken?

Hva må gjøres i studiestartsuken og før 1. september?

 • Melde deg til emner
  • Du må melde seg til emner i StudentWeb innen 13. august for å få plass på emnene du skal ta. Det anbefalte studieløpet finner du på nettsiden om studieprogrammet, under «oppbygging og gjennomføring».
 • Betale semesteravgift
  • For å være aktiv student, må du betale semesteravgift hvert halvår. Her er det ingen unntak, så husk å hente fram giroen i Studentweb og betale så snart som mulig og innen fristen 1. september.
 • Tilrettelegging av studier/eksamen
  • Du kan søke om tilrettelegging av studier og eksamen på grunn av funksjonsnedsettelse og sykdom. Trenger du det, søk innen fristen 1. september.
 • Søke studielån
  • Så snart du vet hva du skal studere i studieåret 2020/2021, kan du søke om studiestøtte. Dette gjør du hos Lånekassen.

Lurer du på noe?

Livet rundt studiene

Studiestart på UiO

En miniserie om å være ny student på UiO