Digital studiestartsuke

Dersom du av helsemessige årsaker ikke kan gjennomføre oppstartsuken eller undervisningen fysisk, vil vi kunne tilrettelegge studiestarten og semesteret slik at du både får anledning til å bli kjent med medstudenter, tildeles fadder, og får den informasjonen du trenger for å komme godt i gang.

For å kunne tilrettelegge for en digital studiestart trenger vi at du søker om tilrettelegging. Det er viktig at du da også skriver om du har tilretteleggingsbehov ved ordinær undervisning.

Søknad sendes til info@teologi.uio.no så snart som mulig og senest 6. august. I tillegg må du sende legeattest pr ordinært post til adressen: Det teologiske fakultet, postboks 1023 Blindern, 0315 Oslo.

Du vil i første uken av august (senest mandag 10. august) motta en lenke per e-post til et teamsrom hvor oppstartsuken vil gjennomføres. I dette Teams-rommet vil du tildeles en fadder og kobles til en studentgruppe på ditt studieprogram. Vi ber deg derfor på forhånd om å sette deg inn i hvordan Teams fungerer.

Enkelte av studiestartsarrangementene vil strømmes, og enkelte sosiale arrangementer vil legges opp som heldigitale for samtlige studenter.

Den videre tilretteleggingen av undervisningen vil følges opp av din programkonsulent.

Publisert 24. juni 2020 19:48 - Sist endret 24. juni 2020 19:48