Prosjektkoordinator/rådgiver

Espen Skran har en mastergrad i religion og samfunn. Til daglig jobber han ved Oslosenteret for fred og menneskerettigheter. Han skrev sin masteroppgave om Myanmar, og jobber nå med akkurat det landet i sin stilling på Oslosenteret.

Espen Skran.  Foto: Oslosenteret

-Hva går jobben din ut på?

Det er en todelt stilling hvor jeg jobber som prosjektkoordinator for senterets prosjekt i Myanmar og som rådgiver på informasjon og kommunikasjon.

-Får du brukt utdanningen din i jobben din? Hvordan?

Ja, i min masteroppgave fokuserte jeg på religion og politikk i Myanmar, og den landkunnskapen kommer godt med, særlig når det gjelder å forstå situasjonen i landet med tanke på det etniske og religiøse mangfoldet. Denne kunnskapen er også overførbar til andre kontekster.

-Hva er det viktigste du lærte fra studiene?

Skrive bedre, kritisk og analytisk tenking og om bransjen jeg arbeider i nå. I den rekkefølgen.

-Hvordan fikk du jobben?

Jeg antar at det var kontakter gjennom andre engasjementer under studietiden som har betydd mye, og interessen for Myanmar og en heldig timing har nok vært utslagsgivende for nåværende så vel som tidligere jobber. Men religion og samfunn er ofte en interessant inngangsport til større problemstillinger.

-Har du tips til studenter som ønsker å jobbe i bransjen du jobber i?

Det er vrient å gi generelle råd, men å fokusere på noe man virkelig synes er interessant (ikke hundre forskjellige ting) tror jeg kan gjøre deg mer attraktiv.

-Videre karriereplaner, ønsker og muligheter?

Hvis mulig så ønsker jeg å fortsette å arbeide med Myanmar, på en eller annen måte.

Publisert 10. apr. 2015 16:18 - Sist endret 25. juni 2015 10:45