Lektor

Signhild Stave Samuelsen har ein mastergrad i religion og samfunn, og jobbar som lektor ved Bryne ungdomsskule. Der får ho kombinert sin faglege interesse med engasjement for barn og unges læring.

Signhild Stave Samuelsen. Foto

Signhild Stave Samuelsen. Foto: Ragne Borge Lysaker

Kva går jobben din ut på?

Eg er lektor på Bryne ungdomsskule, og kontaktlærar på 9. trinn. Der underviser eg blant anna i KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk). I tillegg er eg tillitsvald for Utdanningsforbundet.

Får du brukt utdanninga di i jobben din? Korleis?

Eg bruker det eg lærde i utdanninga mi i undervisninga eg sjølv held for mine elevar. Masterprogrammet i religion og samfunn kvalifiserer til å undervisa i KRLE, men eg ser at eg også i andre fag drar nytte av kunnskap eg erverva meg på dette studiet.

Kva er det viktigaste du lærte frå studiane?

Fagleg fekk eg privilegiet å fordjupa meg i religion slik han blir praktisert, og fekk dei metodiske verktøya naudsynte for å utforska eit fagfelt eg er oppteken av. Elles lærte eg kanskje like mykje frå å delta i ulike studentforeiningar. Eg sat mellom anna i Studentparlamentet, var aktiv i Senterstudentane, Studentmållaget og Norges Kristelige Studentforbund.  Eg jobba også litt ved sidan av studiane, mellom anna som forskingssekretær og som studentmedarbeidar i informasjonssenteret på fakultetet.

Korleis fekk du jobben?

Eg fekk jobben fordi eg søkte på ei utlysning.

Har du tips til studentar som ønskjer å jobbe i bransjen du jobbar i?

Ta den praktisk-pedagogiske utdanninga (PPU) i tillegg! Eg for min del hadde ingen planar om å bli lærar, men gjekk på religion og samfunn fordi eg ynskja å fordjupa meg i noko eg brann for og ville læra meir om. Eg søkte PPU "for å ha noko å falla tilbake på" då eg var nesten ferdig med masteren og ikkje visste kva eg skulle bruka masteren til. Eg ville bruka PPU-papira til noko anna, gjerne kommunikasjonsarbeid, men ikkje til å bli lærar. Men etter eit par dagar i praksis innsåg eg at eg ikkje kunne tenka meg noko gildare enn å få jobba med å få barn og unge til å læra!

Vidare karriereplaner, ønskjer og muligheiter?

Eg har ingen umiddelbare planar om å skifte beite, for eg trivst veldig godt i læraryrket.

Publisert 22. mars 2016 09:53 - Sist endret 2. mars 2021 14:05