Førsteamanuensis

Lisbeth Thoresen jobber ved Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap ved Universitetet i Oslo. Der jobber hun med forskning og undervisning. Doktorgraden fra TF ga henne kompetansen hun trengte for å forske innenfor hennes fagfelt.

Lisbeth Thoresen. Foto

Lisbeth Thoresen. Foto: UiO

Hva er de viktigste oppgavene i jobben din?

Undervisning og forskning.

På hvilken måte bruker du doktorgradsutdanningen i jobben?

Doktorgradsutdanningen har først og fremst kvalifisert meg til å forske, men også til å undervise og formidle innenfor eget forskningsfelt.

Hvilken kompetanse har utdanningen gitt deg som du bruker i din jobb?

Jeg har lært meg å jobbe systematisk, analytisk og kritisk – det er nyttig i alle typer stillinger.

Hva er det beste med den stillingen du har nå?

Lisbeth Thoresen

Fagområde:
profesjonsetikk og diakonivitenskap

Grad:
philosophiae doctor

Uteksaminert:
2008

Stilling:
førsteamanuensis

Arbeidsgiver:
Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Jeg har to stillinger og har interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i begge. Som førsteamanuensis på avdeling for helsefag har jeg nær kontakt med motiverte masterstudenter gjennom undervisning og veiledning. Jeg deltar i to av avdelingens fire forskergrupper og setter pris på det tverrfaglige samarbeidet der. På Senter for medisinsk etikk får jeg gjøre det jeg aller helst vil, nemlig forske. Å arbeide nært sammen med andre forskere er lærerikt og morsomt. På Senter for medisinsk etikk er det stor forskningsaktivitet og mange interessante diskusjoner. Det er fint å være en del av.

Hvorfor ønsket du ta en en doktorgrad på TF?

Jeg hadde tatt hovedfag i diakoni på TF, og ønsket å fortsette med en doktorgrad innenfor samme fagtradisjon. En av lærerne fra hovedfaget, Trygve Wyller, sa seg villig til å være veileder, og det var også en viktig motivasjon for å ta en doktorgrad på TF.

Har du noen tips til dem som ønsker å ta en doktorgrad?

Gjør det! Det har absolutt vært motbakker både underveis i doktorgradsarbeidet og som ferdig førsteamanuensis, men jeg har aldri angret. Tvert om har doktorgraden åpnet for arbeidsoppgaver og erfaringer som har beriket livet mitt.

Publisert 25. juni 2015 10:51 - Sist endret 2. mars 2021 14:43