Ungdomsrådgiver

Katrine Lind-Solstad jobber som ungdomsrådgiver i Kirkerådet. -Utdanningen ga meg både verktøyene og breddeforståelsen som kreves for å jobbe med og for mennesker, forteller hun. 

Katrine Lind Solstad. Foto
Katrine Lind-Solstad. Foto: Kirkerådet

Hva går jobben din ut på?

Min jobb går ut på å legge til rette for et aktivt og godt ungdomsdemokrati i Den norske kirke. Ungdomsdemokratiet er vedtatt som en del av den demokratiske strukturen i Den norske kirke, og ungdom skal høres og være med i alle beslutninger i kirken.

Jeg følger opp Den norske kirkes ungdomsutvalg, og Ungdommens kirkemøte. Jeg har også ansvar for å følge opp konfirmasjon, og jeg skal hjelpe de lokale menighetene med å fortelle om sitt gode konfirmantarbeid til flest mulig mennesker.

Å jobbe i Kirkerådet betyr også å være en del av flere prosesser, og akkurat nå deltar jeg i et Europeisk forskningsprosjekt i samarbeid med forskere og kirker over hele Europa, for å lære mer om hva konfirmanter tenker om tro, konfirmasjon og lokalkirken sin. Dette er tredje gang denne gruppen møtes for å forske på konfirmanter, og denne gangen jobber vi også med å utvikle en app, som menighetene kan bruke til at konfirmantene får evaluere konfirmanttiden sin.

Hva er det mest spennende med jobben din?

Jeg får lov til å bruke hele min kompetanse fra teologistudiet, og samtidig lov til å være med å jobbe for de lokale menighetene. For meg er dette en forlengelse av å jobbe som prest, som jeg gjorde før.

Jeg syns det er ekstra gøy å jobbe tett med ungdommer. Samtidig får jeg mulighet til å jobbe sammen med forskere og organisasjoner for å utvikle og lære mest mulig som kommer de lokale menighetene til gode.

Hvordan er en typisk dag på jobben?

Jeg har som regel en typisk kontorjobb, men det er også mange dager som består av å reise til lokale menigheter, eller være med på konferanser og seminarer. Og årets høydepunkt på jobb er alltid å delta på Ungdommens kirkemøte.

Hvordan får du brukt utdanningen din i jobben?

Siden jeg tok cand.teol. graden er utdanningen min høyst relevant for jobben jeg gjør. Gjennom et veldig variert studie er en også klar for å møte en variert arbeidshverdag. Selv om ikke alle fagene virket like relevante da jeg så på studieplanen, har jeg bruk for det meste jeg lærte. Utdanningen ga meg både verktøyene og breddeforståelsen som kreves for å jobbe med og for mennesker. Noen ganger er det i de store spørsmålene, andre ganger er det i de helt små vurderingene.

For å kunne gjøre en god jobb krever det at en både har med seg den bredden av forståelse som ligger i det å ta en lang sammenhengende utdanning, og kunnskap om detaljene som en må bruke.

Hva er det viktigste du lærte fra studiene? 

Gjennom studiene fikk jeg kunnskaper som jeg daglig må ta i bruk. Det å kunne lese en tekst, og forstå den, og forstå hvorfor eller hvordan jeg leser den. Det å kunne noe om historie, hvorfor kirken har den praksisen den har, og den praktiske delen av utdanningen har gitt meg gode verktøy. Til daglig må jeg bruke evnene jeg har opparbeidet til å analysere og stille kritiske spørsmål. Jeg en jobb hvor jeg møter mange ulike mennesker. Da er det godt å ha med seg en bred erfaring.

Så fikk jeg gjennom engasjement i studentforening også muligheten til å lære å bruke denne kunnskapen i praksis. Hva mener jeg egentlig om alt det jeg lærer? Hvordan kan jeg bruke den kunnskapen på en god måte, og hvordan argumentere for mitt syn i saker jeg er opptatt av? Og en skal aldri glemme at gode studievenner er gull verdt!

Hvordan fikk du jobben?

Jeg fikk jobben da den ble utlyst som en rådgiverstilling. Jeg søkte på den, var på intervju og ble ansatt. Den viktigste grunnen til at jeg søkte på jobben var at jeg selv har vært aktiv gjennom hele studietiden i ungdomsdemokratiet – og jeg syns det er veldig viktig, og jeg har vært med i flere sammenhenger med organisasjoner og barne- og ungdomsarbeid, så jeg syns dette var en perfekt stilling å søke på.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker din type jobb?

Engasjer deg i en lokal menighet gjennom utdanningen, bli kjent med ulike sider av det å jobbe i kirka, og prøv ulike oppgaver!

 

Publisert 5. aug. 2021 15:34 - Sist endret 10. aug. 2021 14:27