Feltprest

Jenny Marie Kvisler Lillevold har tatt profesjonsstudiet i teologi. Hun jobber som bataljonsprest hos Sambandsbataljonen på Bardufoss. Hun forteller at livet som feltprest er ganske annerledes enn å være vanlig prest i Den norske kirke.

Jenny Kvisler. Foto

Hva går jobben din ut på?

Jeg sitter til daglig i staben i Sambandsbataljonen, i Heggelia leir på Bardufoss. Der er jeg en del av ledelsesstøtten til bataljonssjef, hvor mine arbeidsoppgaver er å være rådgiver innen spørsmål som blant annet omhandler religion, kultur, etikk og ledelse.

Undervisning er en stor del av arbeidshverdagen min, der jeg har ansvar for å undervise i tema som etikk og militærmakt, selvmordsforebyggende arbeid, innrykksreaksjoner og leksjoner i arbeidet mot mobbing og seksuell trakassering.

Under øvelser deltar jeg med staben, og er ellers ute i felt for å besøke soldatene når de er på alt fra skytebanen til mestringsøvelser. Min deltakelse på øvelser kan innebære alt fra å holde feltgudstjenester, bønn på linja, undervisning og sjelesorgsamtaler, til å være del av operasjonene som pågår, der vi prester kan testes i falnetjeneste med håndtering av døde etc.

Får du brukt utdanningen din i jobben din?

Jenny Marie Kvisler Lillevold

Studieprogram:
Profesjonsstudiet i teologi

Grad:
Cand.theol.

Uteksaminert:
2013

Stilling:
Feltprest og major i Forsvarets
tros- og livsynsskorps, Bardufoss

Jobben min er å være bataljonsprest, en tittel som innebærer det å være prest. Det er en selvfølge at jeg får brukt store deler av utdanningen min som teolog og ordinert prest i jobben min. Det som mange derimot blir overrasket over, er hvor ulik en feltpresthverdag er fra hverdagen til en prest i Den norske kirke (DnK). De kirkelige handlingene har en mindre fremtredende rolle enn i en ordinær prestetjeneste. Den pastoralkliniske siden av presteyrket tar en større del av min arbeidshverdag, og fag som etikk, profesjonsetikk og sjelesorg er de mest sentrale fagområdene fra teologistudiet.

Hva er det viktigste du lærte fra studiene?

Det aller viktigste jeg lærte meg fra studiene på TF, er å være omgjengelig og åpen for nye mennesker med en annen kulturell bakgrunn og personlighet enn min egen. Da jeg begynte på TF, åpnet verden seg for meg, og jeg lærte både andre og meg selv å kjenne på en helt ny måte. Jeg trodde ikke at jeg passet inn på TF, eller på teologistudiet, men jeg lærte raskt at der er det plass for alle. Dette er noe som har vært helt avgjørende for meg å ha med meg i bagasjen inn i yrket som feltprest, der man hver dag står alene i en selvstendig stilling som prest, i en avdeling fylt med offiserer og andre militært og sivilt tilsatte, og møter både vernepliktige og ansatte med helt ulik bakgrunn enn meg selv.

Fag som sjelesorg, etikk og profesjonsetikk har hjulpet meg som veiviser i arbeidshverdagen min. Når man står i et yrke der to profesjonsetikker møtes; prestens og offiserens, kan det oppstå konflikter og problemstillinger man må være robust for å stå i. Her har TF gitt meg en akademisk styrke, og de har veiledet meg til å finne min stemme, og dette sammen har dannet en presteidentitet, med en evne til å reflektere over hvem jeg er som menneske og prest. Noe jeg er takknemlig for hver eneste dag.

Hvordan fikk du jobben?

Sommeren 2016 søkte jeg meg direkte til en ledig stilling som bataljonsprest i Sambandsbataljonen, i Brigade Nord i Bardufoss, og ble fast tilsatt med krav om å delta på kurset på et 10 uker langt kurs på Sessvollmoen og fagutdanningen på Akershus Festning.

Kurset på Sessvollmoen er i regi av Forsvarets sanitet og Krigsskolen i Oslo. Her må man igjennom grunnleggende soldatutdanning, lagførerutdanning og en forkortet ledermodul ved Krigsskolen.

Har du tips til studenter som ønsker å jobbe i bransjen du jobber i?

Ta kontakt med FTLK, enten direkte eller oppsøk deres rekrutteringsutsending når de har stand på fakultetet. Les om FTLK på internett, og snakk med andre som enten har jobbet som feltprest eller jobber som det fortsatt.

Min sterkeste anbefaling er å søke praksisplass i Forsvaret når det er tid for institusjonspraksis. I 2011 hadde jeg min praksisplass i Hæren, på Rena leir. Her fikk jeg mitt første møte med Forsvaret og rollen som feltprest. Det ga meg et unikt innsyn i Forsvaret og hva en arbeidshverdag her innebærer, samt en minnerik erfaring for livet.

Videre karriereplaner, ønsker og muligheter?

I år skal jeg levere en masteroppgave i profesjonsetikk ved UiA, der fokuset vil ligge på det å være en akademisk profesjon i en offisersprofesjon, og de utfordringer det innebærer.

Jeg ønsker videre å ta en PhD i etikk i Forsvaret, og jobbe med etiske problemstillinger som soldatene står overfor i en arbeidshverdag i Forsvaret.

Det er mange gode muligheter for karriereutvikling i Forsvaret, og gode ordninger for tilrettelegging av studier, med lønnede studiedager og eksamensdager. Erfaringene man gjør seg i Forsvaret er også veldig ettertraktet i det sivile. Ved å ta den grunnutdanningen vi må ha for å bli feltprest, får vi en ettertraktet ledelseserfaring fra Krigsskolen spesielt, og fra Forsvaret generelt.

Publisert 2. des. 2020 17:40 - Sist endret 2. mars 2021 14:28