Prosjektkoordinator

Agnethe Kristine Hilmersen jobber som prosjektkoordinator i organisasjonen LIN (Likestilling, Inkludering og Nettverk). - I jobben min er det avgjørende å kunne utvise flerkulturell forståelse og respekt for ulike livssyn, forteller hun.

Agnethe Kristine Hilmersen. Foto

Agnethe Kristine Hilmersen. Foto: Ingar Sørensen

Hva går jobben din ut på?

Som prosjektkoordinator går min jobb ut på å gjøre litt av alt. Eksempler er å ta imot og besvare henvendelser på vegne av organisasjonen, koordinere mellom organisasjonens ulike prosjekter og bistå der det trengs, skrive søknader om tilskuddsmidler og rapportere om disse, eller inngå samarbeid med andre aktører og invitere til foredrag. 

Hvordan får du brukt utdanningen din i jobben?

Agnethe Kristine Hilmersen

Studieprogram:
Religion og samfunn

Grad: 
Master

Uteksaminert: 
2020

Stilling:
Prosjektkoordinator

Arbeidsgiver:
LIN (Likestilling, Inkludering og Nettverk)

En stor del av utdannelsen i religion og samfunn bestod for meg i å tilegne meg perspektiver om rettferdighet og likeverd i samfunnet, og å oppdage og belyse ulikheter på grunnlag av etnisk og/eller religiøs bakgrunn. Nå jobber jeg med og for innvandrere, en jobb jeg ønsket meg på bakgrunn av nettopp disse perspektivene. 

Hva er det viktigste du lærte fra studiene?

I jobben min er det avgjørende å kunne utvise flerkulturell forståelse og respekt for ulike livssyn, samtidig som jeg må vite litt om hvordan det norske samfunnet noen ganger kan oppleves for dem som også føler en tilknytning til andre land. Dette er ting jeg føler vi fikk trent på gjennom utdanningen. Jeg har hatt enormt utbytte av dette i den jobben jeg har nå og i livet generelt. 

Hvordan fikk du jobben?

Standardløpet: Søkte, ble innkalt til intervju og fikk jobben. I ettertid har jeg imidlertid blitt fortalt at det var engasjementet for organisasjonens virke og stillingen jeg søkte på som var avgjørende. Jeg vektla i søknaden hvorfor jeg syntes stillingen var viktig og hvorfor akkurat jeg ønsket å jobbe i den, så det kan være et lite pro-tip til andre. 

Har du tips til studenter som ønsker å jobbe i bransjen du er i?

Søk på jobber du virkelig brenner for, og vektlegg i søknad og intervju hvorfor du brenner for det og hvorfor dette engasjementet gjør deg til en god kandidat. Genuint og ærlig engasjement slår aldri feil. 

Har du noen videre karriereplaner eller ønsker?

Jeg kommer nok til å henge her så lenge jeg kan. Om noe tenker jeg på sikt å kjempe samme sak videre i en annen organisasjon.  

Publisert 17. mars 2021 09:48 - Sist endret 17. mars 2021 13:20