Politisk rådgiver

Jens Bjelland Grønvold har tatt profesjonsstudiet i teologi. Han er politisk seniorrådgiver i KA, og jobber aktivt opp mot de politiske miljøene på Stortinget og medlemmene i KA. Jens sier at teologiutdanningen og yrkeserfaringen han har fått etter utdannelsen er avgjørende for ham i jobben han nå gjør.

foto av Grønvold

Foto: KA

Hva går jobben din ut på?

Jeg jobber i KA, som er en arbeidsgiverorganisasjon. Mange kristne organisasjoner, institusjoner og hele Den norske kirke er medlemmer hos oss. Jeg jobber som seniorrådgiver for sektorpolitikk. Det vil si at jeg jobber for at politikerne skal vedta politikk som gir gode rammer for KA sine medlemmer. Jeg går ofte i møter på Stortinget med politikere og rådgivere og snakker med medlemmene våre om hva som er viktig for dem. I tillegg jobber jeg med KAs lederutviklingsarbeid.

Får du brukt utdanningen din i jobben din? Hvordan?

Jens Bjelland Grønvold

Studieprogram:
profesjonsstudiet i teologi

Grad:
Cand.theol.

Uteksaminert:
2010

Stilling:
Seniorrådgiver for sektorpolitikk

Arbeidsgiver:
KA - Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

I KA er vi to som er teologer; administrerende direktør og meg selv. Det er helt avgjørende for oss at vi har erfaring fra det å jobbe som menighetsprest når vi skal yte service for Den norske kirke. I tillegg har jeg jobbet i Stefanusalliansen, KFUK-KFUM, Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep og Sjømannskirken. Teologiutdannelsen har gitt meg anledning til å få bred erfaring fra kirkelig sektor, som er viktig når vi skal forstå hva som står på spill i arbeidslivet for våre medlemmer. I tillegg er det sånn at alt mitt arbeid er relasjonelt, det handler om å skape tillitt hos andre mennesker. Da kommer alt jeg kan om mennesker, sjelesorg og psykologi godt med - samt at det skaper tillit å si at man er prest i Den norske kirke.

Hva er det viktigste du lærte fra studiene?

At alle mennesker har som et livsprosjekt å pusle bitene sammen og skape en mening med livet. I et slikt arbeid kan teologi både være en ressurs og bærebjelke, og det kan forgifte hele prosessen. Gjennom studiet fikk jeg hjelp til å kunne si noe om hva som er kriterier for redelig og sunn teologi, som vil hjelpe mennesker, og hva som er skadelig teologi. Og jeg fikk redskaper til å kunne bli en sånn livshjelper for andre, som prest. Nå jobber jeg for å legge forholdene til rette for at kirken og kristne organisasjoner skal kunne gjøre en best mulig jobb, og det gir også stor mening.

Hvordan fikk du jobben?

Jeg fikk jobben gjennom en ordinær søknadsprosess, med to intervjurunder og casearbeid på andregangsintervjuet. Det var krevende og gøy. Jeg hadde søkt flere jobber samtidig og hadde flere intervjuprosesser gående på likt. Til slutt handlet det om å finne den beste matchen mellom meg som arbeidstaker og arbeidsgiver. En avgjørende ting for meg var at jeg i KA fikk støtte for å ta en mastergrad i ledelse på deltid, ved siden av full jobb. Nå er jeg godt i gang med det, og er veldig glad jeg endte i KA.  

Har du tips til studenter som ønsker å jobbe i bransjen du jobber i?

Dersom du ønsker å jobbe i kirkelig sektor, anbefaler jeg å skaffe seg bred erfaring. Det er mange typer arbeidsgivere i vår sektor; kirken, diakonale institusjoner, organisasjonslivet, fengsel- og sykehusvesenet, Forsvaret. Prøv litt forskjellig og ikke vær redd for å gå videre om du ser et bedre tilbud et annet sted. Vi som jobber i kirkelig sektor er ofte litt i overkant samvittighetsfulle overfor arbeidet, og det å ha en bred CV gir flere muligheter.

Videre karriereplaner, ønsker og muligheter?

Nå tar jeg mastergrad i innovasjon og ledelse, og har ambisjoner om å jobbe med ledelse av virksomheter senere i arbeidslivet. Så får vi se hvilke muligheter som byr seg etter hvert, enten i kirkelig sektor eller andre steder.

Publisert 13. feb. 2020 15:53 - Sist endret 2. mars 2021 14:39