Programutvikler

Jens Bjelland Grønvold har tatt profesjonsstudiet i teologi. Han er Programutvikler for ungt lederskap i KFUK-KFUM. Jens sier han ikke hadde fått denne jobben uten den utdanningen han har tatt.

Jens Bjelland Grønvold. Foto: NRK

-Hva går jobben din ut på?

-Jeg jobber med å utvikle nye ledertreningskonsepter i KFUK-KFUM, holde ledertreningskurs og jobbe med rekruttering til jobb i kirka. I tillegg har jeg ansvar for en del av KFUK-KFUMs arbeid med identitet og tro, blant annet inn mot Spekter-festivalen.

-Får du brukt utdanningen din i jobben din? Hvordan?

-Ja, jeg hadde aldri fått denne jobben om jeg ikke var prest og teolog. Jeg har ikke formell utdanning i ledelsesfag, men som prest er jeg utdannet innen pastoral ledelse, og vant til å skulle lede i sammenhenger jeg står i. Ettersom jeg er prest får jeg også stadig forespørsler om å holde gudstjenester og andakter i KFUK-KFUM-sammenheng og bruker teologien min i forkynnelse. 

-Hva er det viktigste du lærte fra studiene?

-At teologi oppstår i møte mellom levd liv og tekst og tradisjon, og i det møtet bør livserfaringene våre informere tolkningen av tekstene, like mye som tekstene informerer hvordan vi lever våre liv. Også lærte jeg at en god sjelesorgsamtale bygger på akkurat det samme som alle andre gode samtaler: At man lytter med kjærlig nysgjerrighet og stiller åpnende spørsmål.

-Hvordan fikk du jobben?

-Jeg søkte på jobben på vanlig vis, og måtte gjennom to runder med intervjuer. Til sist klarte de ikke å velge mellom meg og en annen kandidat, og ansatte begge. Fra før hadde jeg jobbet seks år som prest og vært engasjert i KFUK-KFUM som frivillig.

-Har du tips til studenter som ønsker å jobbe i bransjen du jobber i?

-Det er en god ting å utvide fagkretsene sine. Jeg tok denne jobben fordi jeg hadde lyst til å jobbe med ledelse på fulltid. I tida i KFUK-KFUM har jeg lest meg opp på forskningsfronten i ledelsesfaget og lært masse nytt. Så våg å søke på jobber som ligger litt på siden av det du er utdannet til! Teologer har en bred utdannelse og er attraktive på arbeidsmarkedet, også utenfor kirken. 

-Videre karriereplaner, ønsker og muligheter

-Når jeg nå jobber med ledelse, er det fordi jeg ønsker å gå inn i lederstillinger senere. Først sannsynligvis som sokneprest, men gjerne i andre sammenhenger også. Jeg ønsker å jobbe som menighetsprest, men vil ikke låse meg til det som eneste fremtid. Jeg holder mulighetene åpne!

Publisert 2. mars 2018 15:56 - Sist endret 2. mars 2018 15:58