Bærekraftsrådgiver

Magnus Gravem har en master i religion og samfunn og jobber som bærekraftsrådgiver i PwC. Han anbefaler studenter å velge et tema for masteroppgaven som både reflekterer egne interesser og fremtidens behov.

Magnus Gravem. Foto

Magnus Gravem

Hva går jobben din ut på?

Å jobbe som bærekraftsrådgiver handler om å hjelpe kunder med å skape bærekraftige verdikjeder. For meg betyr dette at virksomheten jobber i et evighetsperspektiv med tanke på at det organisasjonen gjør skal påvirke samfunnet, miljø, klima og økonomien på en måte som kan gjøres for alltid uten at en bruker opp ulike typer ressurser. Mer konkret jobber jeg med å redusere ulike typer risiko relatert til klima, miljø, samfunn og økonomi, arbeide med intern og ekstern kommunikasjon av bærekraftsarbeid, samt rådgivning om hvordan organisasjoner kan skape merverdi gjennom å ivareta samfunn, miljø og klima. Jeg jobber altså både med å redusere risiko og maksimere muligheter relatert til bærekraft.

Hvordan får du brukt utdanningen din i jobben din?

Magnus Gravem

Studieprogram:
Religion og samfunn

Grad: 
Master

Uteksaminert: 
2010

Stilling:
Bærekraftsrådgiver

Arbeidsgiver:
PwC

Ved siden av en mer generell kompetanse på å analysere data og reprodusere dette, er det hovedsakelig tre punkter som jeg får brukt mye:

Det første punktet er kunnskap jeg fikk gjennom masteroppgaven min som omhandlet bærekraft. Dette er en basis jeg har med meg hver dag i jobben.

Det andre punktet handler om kulturell forståelse og nysgjerrighet. Jeg jobber mye internasjonalt, og i den forbindelse er det veldig bra å kunne kommunisere med ulike parter om ting som ikke direkte omhandler oppdraget man jobber på. Det å kunne være nysgjerrig på og diskutere religion har for meg vært veldig nyttig når jeg reiser rundt. Mennesker er opptatt av tro, og en oppriktig nysgjerrighet har i min erfaring blitt tatt veldig godt imot. Det har hjulpet meg å få bedre kontakt med kunder og andre kontakter.

Det tredje punktet er at kunder synes utdannelsen min er veldig spennende – spesielt med tanke på hvor jeg jobber. Jeg har endt opp i mang en diskusjon med kunder om kultur og religion i samfunn etter at de fikk høre om min utdannelse.

Hva er det viktigste du lærte fra studiene?

Det må nok være å identifisere det essensielle fra det som er litt mindre viktig. Det er noe som jeg har bruk for hver dag, i jobben og privat.

Hvordan fikk du jobben?

Jeg jobbet noen år med bærekraft ulike steder, så traff jeg tilfeldigvis partneren med ansvar for bærekraft i PwC på et seminar. Vi kom i prat og fant raskt ut at vi begge var interessert i å se om vi var en god match. Det ble intervju dagen etterpå og avtalen var signert dagen etter det igjen.

Har du tips til studenter som ønsker å jobbe i din bransje?

Skriv en masteroppgave om noe du kan tenke deg å jobbe med. Bruk tid på å forstå hva som kommer til å bli etterspurt av organisasjoner fremover, og finn det området der dine interesser møter fremtidens behov. Bruk nok tid til å finne ut av dette – det er nok det aller viktigste man gjør som student, spør du meg. Ved siden av dette – skaff deg relevant arbeidserfaring. Meg bekjent er det ikke vanlig å få drømmejobben rett etter endte studier, så jobb med målet i bakhodet og bygg sten på sten. Videre, nettverk er viktig. Du kan være verdens beste på et område, men om ingen vet om det spiller det ingen rolle. Sørg for å delta i relevante forum og nettverk. Sist: Bruk tid på å forstå hvor verdien i din kunnskap ligger. Hvem er villig til å betale for denne og hvorfor skal de betale deg? Dette må kommuniseres i en søknad og på intervjuer i en ansettelsesprosess.

Hva er dine videre karriereplaner, ønsker og muligheter?

Jeg stortrives i jobben min, og har masse rom for personlig og faglig utvikling og får stadig nye utfordringer som skal løses. Fra å være den eneste som jobbet spesifikt med bærekraft da jeg begynte, er vi i dag 12 personer i min avdeling, i tillegg til at vi har avdelinger og kollegaer rundt omkring i hele selskapet som også jobber med bærekraft. Denne veksten er det utrolig spennende å være med på, og jeg ser ingen grunn til å måtte bytte arbeidsgiver om jeg skulle ønske nye utfordringer. Likefullt mener jeg at erfaringene fra denne jobben gjør meg i veldig god stand til raskt å gå inn i linja i en organisasjon og levere raskt på oppgaver som ønskes løst.

Publisert 18. nov. 2020 15:17 - Sist endret 2. mars 2021 14:28