Prosjektleder

-Kulturforståelsen som mine studier har gitt meg har vært avgjørende i stillingene jeg har hatt etter mastergraden, sier Thale Waaler Eggen. Hun har en mastergrad i religion og samfunn, og er prosjektleder i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Thale Waaler Eggen

-Hva går jobben din ut på?

Jeg jobber som prosjektleder i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Jeg leder et prosjekt som ble iverksatt etter TV-aksjonen 2013 og målet med prosjektet er å bygge opp en frivillig tjeneste rettet mot personer med demens. I tillegg holder jeg diverse foredrag om kultur, religion og frivillig arbeid for ulike organisasjoner.

-Får du brukt utdanningen din i jobben din? Hvordan?

Kulturforståelsen som mine studier har gitt meg har vært avgjørende i stillingene jeg har hatt etter mastergraden. Jeg har jobbet med frivillig arbeid rettet mot minoriteter, eldre innvandrere og demensproblematikk, samt kulturutveksling. Det å ha kunnskap om ulike religioner og kulturer har vært svært viktig i dette arbeidet. Som prosjektleder er det viktig at jeg kan formulere meg godt både skriftlig og muntlig, noe mitt studie har gitt meg god trening i.

-Hva er det viktigste du lærte fra studiene? (både faglig og f.eks. gjennom engasjement i studentforeninger)

Mitt studie har gitt meg en god forståelse i forholdet mellom religion og kultur. Gjennom et spennende feltarbeid i Amasonas, lærte jeg meg å ta sjanser og å stå for det jeg tror på.

-Hvordan fikk du jobben?

Jeg hadde jobbet i Oslo Røde Kors og ble anbefalt av min tidligere sjef. Jeg sitter også i byaksjonskomiteen for TV-aksjonen og kjente derfor til prosjektstillingene som skulle opprettes etter TV-aksjonen 2013. Jeg skilte meg ut med en annerledes masteroppgave og et frivillig engasjement.

-Har du tips til studenter som ønsker å jobbe i bransjen du jobber i?

For å jobbe i frivillige, humanitære organisasjoner er det viktig å vise et engasjement også ut over studiene. Jobber i humanitære organisasjoner har ofte mange søkere, og det er avgjørende at man klarer å skille seg ut.

-Videre karriereplaner, ønsker og muligheter?

Jeg synes det er spesielt morsomt å få mennesker med ulik bakgrunn til å jobbe mot samme mål. Jeg kunne derfor tenke meg å jobbe med større prosjekter som involverer mennesker fra ulike kulturer.

Publisert 10. apr. 2015 16:17 - Sist endret 25. juni 2015 10:18